úterý 14. února 2012

Horizont Report 2012

Dnes byla zveřejněna Horizont Report:2012 Higher Education Edition, kterou společně připravují New Media Consortium a EDUCAUSE Learning Initiative.
Horizont Report je nejšířeji vnímanou předpovědí pronikání a využívání technologií do vysokoškolského vzdělávání. Vydávána je od roku 2002 New Media Consortium a od roku 2005 ve spolupráci s EDUCAUSE Learning Initiavive. O způsobu vzniku se můžete dozvědět více zde. Na základě studia článků, rozhovorů a nově probíhajících výzkumů je identifikováno šest trendů a šest výzev, které budou ovlivňovat vysoké školství v příštích pěti letech.

HR vyzdvihuje v letošním roce jako hlavní trend potvrzení nástupu mobilních aplikací a tabletů. 

Jako hlavní shledává těchto šest výzev:
1) Lidé očekávají, že budou moci pracovat a vzdělávat se kdykoliv a kdekoliv budou chtít.
2) Technologie, které používáme, jsou stále více založeny na cloudových řešeních.
3) Stále více kolaborativní podoba světa práce přináší změny do způsobu jakým jsou strukturovány studentské projekty.
4) Množství zdrojů a vztahů snadno přístupných prostřednictvím internetu nás stále více nutí přehodnocovat naše role pedagogů.
5) Vzdělávací paradigmata se posouvají k začlenění online učení, hybridních forem učení a kolaborativních modelů učení do výuky.
6) Existuje nový důraz ve výuce na problémově orientované učení a aktivní učení.

Klíčové trendy pro rok 2012 jsou: 
1) Ekonomické tlaky a nové modely vzdělávání přináší nebývalou konkurenci tradičním modelům vysokoškolského vzdělávání.
2) Vhodné metriky hodnocení zaostávají  za vznikem nových forem vytváření, publikování a výzkumu ve vědě.
3) Digitální a mediální gramotnost jsou stále významějšími klíčovými dovednostmi v každé disciplíně a profesi.
4) Institucionální bariéry představují nelehké výzvy v konstruktivním způsobu využití nových technologií k pokroku.

5) Institucionální bariéry představují nelehkou výzvu k dosažení pokroku ve využití nových technologií.

6) Nové podoby vědění představují významné výzvy pro knihovny a univerzitní sbírky ve způsobech jak je toto vědění dokumentováno a jaké obchodní modely lze najít pro podporu těchto aktivit.

 Předpokládanou dobu osvojení pak shrnuje následucjící tabulka:


Horizont Report 2012

Doba osvojení

T
E
C
H
N
N
O
L
O
G
I
E

0- 1 rok
2 – 3 roky
4 – 5 let
Mobilní aplikace
audiovisualita/ interaktivita/sociální elementy


Výukové hry
ne- digitální / ne- kolaborativní digitální / kolaborativní digitálníSnímání dotyků a pohybu
ovládání gesty /pohybyTablety
aplikace, GPS, mashupy


Analýza výukových potřeb
Data-mining, interpretace, modelováníInternet věcí
Chytré věci -  jsou malé, identifikovatelné,  uchovávají informace a jsou schopné je sdílet


 

čtvrtek 2. února 2012

Konference DisCo 2012

S radostí Vám oznamujeme, že si ve svých diářích můžete zatrhnout termín konání konference DisCo 2012, konferenci budou spolupořádat CSVŠ, v.v.i., společně se Studii Nových Médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK.


Nad konáním konference převzal záštitu děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

25.-27.6.2012

Konference se uskuteční v Praze.


Další informace najdete na webu konference www.disco2012.cz