pátek 2. prosince 2011

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení


Ve středu 23.11.2011 se uskutečnila v Moravské zemské knihovně (MZK) konference s názvem Informační gramotnost a celoživotníučení s podtitulem Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy. Konference byla letos již jubilejní 10. Po shrnutí 10 let konference následoval příspěvek Jiřího Zounka o vzdělávání v 21. století. Byl zaměřen na historii implemenatace ICT do škol. Pavla Kovářová přednesla přednášku o bezpečnosti dětí na internetu a vztahu knihoven k tomuto tématu. Následně navázala přednáškou o soukromí na internetu. Přednesla všeobecnou tezi, že nejslabším článkem zabezpečení je člověk. Poslední přednáška před polední pausu se věnoval Jan Rylich.
Po obědě vystoupila Lucie Rohlíková s příspěvkem o elearningu jako nástroji celoživotního vzdělávání- V přednášce predikovala špatnou budoucnost LMS Moodle. Pravdu má v tom, že kyberprostor je velmi dynamický, ale domníváme se, že přesto LMS Moodle bude hrát v českém vzdělávání ještě v minimálně blízkém časovém horizontu výraznou roli. Přemysl Bar nás uvedl to tématu Digitalizace dokumentů..Na něj navázala Věra Pospíšilíková přednáškou o elektronických textech na objednávku (EOD). Po ní propagoval Jan Zikuška sdílení jako cestu k dynamickému rozvoji knihoven. Mimo jiné představil portál kurzy.knihovna.cz. Portál, který by měl sloužit pro vzdělávání knihovníků. Nelze nejmenovat i další představovaný portál digitalni.knihovna.cz, kde bychom měli sdílet vlastní elektronické materiály. Přednáškovou část uzavřel Jan Rylich, když nastínil historii počítačových her a jejich možnost využití v knihovnách. Konferenci uzavřely workshopy o Mahaře (vedli Petr Sudiký a Jiří Zounek) a využítí myšlenkových map i v knihovně (vedla Dagmar Chytková).

pondělí 28. listopadu 2011

Konference eLearning 2011 Hradec Králové

Univezita Hradec Králové pořádala již 11. ročník soutěže eLearning a konferenci s mezinárodní účastí.
Panelová diskuse o certifikaci e-learningu
Konference byla zahájena v úterý 8.11. Původní program byl zredukován, protože několik prezentujících nemohlo dorazit. První blok byl věnován animacím, simulacím v e-learningu. V rámci této sekce vystoupil Jaroslav Čech z firmy iCord International s.r.o, který porovnával tradiční výuku, e-learning a o-learning. O-learningem měl namysli e-learning v rámci virtuální učebny v synchronním čase. Je otázkou, zda se tento pojem ujme či zda je to jen produkt inflace termínů, které se oblasti e-learningu objevují. Po coffee s decentním občerstvením následovala sekce věnována moderním trendům v e-learningu. Program zakončila panelová diskuse o hodnocení kvality e-learningových kurzů. Představen byl plán na zavádění certifikátů garantující kvalitu e-learningových kurzů. Myšlenka jistě chvályhodná, otázkou je, zda celý proces bude dostatečně flexibilní a otevřený novým trendům, které se v oblasti pronikání ICT do vzdělávání objevují..
Přednáška Jiřího Mareše
Ve středu pokračovala konference prezentací soutěžních kurzů. Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková prezentovaly velmi dobře postavený kurz angličtiny pro chemii v LMS Moodle. Jana Vejvodová představila on-line kurz o využívání interaktivní tabulí Smart Board. Prezentace byla velmi kvalitní, jen kvalitu videoukázky snižovala zvláštně vybraná hudba. Soutěžní příspěvky vystřídalla přehledová přenáška Jiřího Mareše o mezích a možností využití obrazového materiálu v e-learningu z pedagogického pohledu. Po obědě následovala druhá část prezentace soutěžních kurzů. Profesionálně vyrobený kurz představila Asociace Záchranný kruh. Kurz je určen pro děti a představuje jim rizika silniční a železniční dopravy.V rámci tohoto bloku představily Michaela Kostelníková a Miroslava Ožvoldová z Trnavské univerzity kurz Svet v pohybe pro výuku fyziky na středních školách. Kurz měl velmi propracovanou obsahovou náplň, nicméně jeho grafická stránka byla zastaralá a zasloužila by si upravit, aby lépe motivoval cílovou skupinu (středoškoláky) kurz využívat. Pak nás rozehřál multimediální kurz Aleše Oujezdského a Martina Vlčka o výuce flambování určený školám vyučujícím gastronomii. Večer proběhl společenský večer, který zahájil výtečný koncert smyčcového tělesa Corvus Quartet. Následoval raut.
Corvus Quartet
Raut
Ve čtvrtek byly vyhlášeny výsledky soutěže. První cenu si odnesly Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková z Univerzity Pardubice. Po vyhlášení následovaly přednášky, které měly ale trochu jiné pořadí než bylo v původním programu. Z nich vybírám příspěvek Tatiany Gavalcové její přednáška byla zajímavá využitím zahraničních zdrojů. 
Tatiana Gavalcová
Tomáš Zelenka
 Paradoxem ovšem bylo, že když mluvila o problémech studentů s porozuměním textu, využívala přitom textuálně přehuštěnou powerpointovou prezentaci. Zajímavý projekt pro přírodovědné talenty zvaný TalNet představil Tomáš Zelenka z Karlovy Univerzity.

čtvrtek 24. listopadu 2011

Křištálová lupa 2011 zná své vítěze

Včera večer vyvrcholila anketa Křištálová Lupa vyhlášením letošních výsledků. Z pohledu vzdělávání jsou zajímavé především tyto:

V kategorii Osobnost roku se na druhém místě umístil Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK a šéf vývoje v ATAXO.

V kategorii Nástroje a služby se na třetím místě umístila Wikipedia. Wikipedii asi není třeba blíže představovat.

V kategorii Globální  projekty českých tvůrců, které vybírala odborná porota se na sedmém místě umístila služba Gloster.com, která má také variantu GlogsterEdu.
O co se jedná? Glogster je služba umožnující tvorbu interaktivních "glogů" - plakátů obsahujících jakékoli mutimediální objekty. V případě služeb GlogsterEdu pak nabízí klasické služby LMS (vytvoření a správa studentských účtů pro jednotlivce a třídy, skupinové projekty, portfolia glogů, atd...). Tato služba je sice v základní verzi nabízena zdarma, smysluplné využití ale nabízí až od vyšších placených licencí.

úterý 15. listopadu 2011

Konference Role kvality v dalším vzdělávání

Konferenci pořádají Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Cílem konference je především informovat klíčové aktéry trhu dalšího vzdělávání – vzdělavatele, zaměstnavatele a úřady práce o současné situaci v oblasti kvality dalšího vzdělávání a připravovaných nástrojích jejího měření, sladit postoje ke kvalitě a najít společně možnosti praktického využití nových nástrojů jejího měření.

Více informací najdete zde. Konference se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 10:00 do 15:30 hodin v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 31 v Praze.

úterý 1. listopadu 2011

Zpráva z MoodleMoot.cz 2011

Ve dnech 19. -21.10.2011 jsme navštívili konferenci MoodleMoot.cz, která se konala na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě.

První den byl věnován workshopům zaměřeným na nové verze Moodlu. Účastnili jsme se workshopu věnovanému pokročilým učitelům a administrátorům.

Workshop pro pokročilé uživatele vedl Ing. Bohumil Havel. Dopoledne probral novinky v moodlovských verzích 2.0 a vyšších ve srovnání s verzí 1.9. Je škoda, že tato spíše přednáška než workshop se značně kryla s workshopem, který PragoData Consulting pořádal v průběhu konference AMV na Př. F. UK v dubnu tohoto roku. Odpoledne bylo zajímavější, protože došlo na zkoušení nových funkciolnalit, které přinášejí nové verze.

Administrátorský workshop vedl Bc. Luděk Šulák. Byl věnován instalacím Moodle 2.x a problematice zabezpečení Moodlu 2.x.

Hlavní část konference se odehrála v nové aule Vysoké školy báňské. Mezi nejzajímavější příspěvky dne patřil hned ten první od Davida Mudráka Krátký pohled do zákulisí vývoje Moodlu 2.2 . David popsal změny v fungování práce týmu vývojářů věnujících se Moodlu. Podstatnou informací je především skutečnost, že nové verze by se měly objevovat každého půl roku, verze 2.2 se možná dočkáme 24.12.2011. V týdenních intervalech (každou středu) jsou vydávány opravné balíky. Podpora stále velmi rozšířené verze 1.9 je plánovaná do června 2012. Na otázku v čem vidí budoucnost Moodlu David odpověděl následovně::„Moodle je dnes ještě do značné míry LMS našich matek a budoucnost je ve změnách k současným trendům jak ve vizualitě tak ve funkcionalitách.“
David Mudrák o vývoji Moodlu 2.2
,
Z dalších příspěvků nás pak nejvíce zaujaly následující:

Danuše Bauerová z hostitelské univerzity promluvila na téma: Personal Credit Portfolio. V příspěvku vyzdvihla změnu paradigmatu v pedagogice nejstručněji formulovatelnou jako: technology POWERED learning. Nastínila také, jak je důležité, aby si studenti uvědomovali, že jejich portfolio tvoří veškeré stopy, které po sobě zanechávají na internetu. Shrnula také své osobní zkušenosti s využiváním nástrojů webu 2.0 ve výuce matematiky.

Marek Kocan představil možnosti rozšíření Moodlu pomocí nástroje PNIR vyvinutého PragoData Consulting, s.r.o, oficiálním Moodle partnerem pro ČR.

Ĺubica Stuchlíková ze Slovenské Technické Univerzity s nadšením sobě vlastním představila vývoj řešení elearningu na její domácí univerzitě.

Radka Juřičková z VŠB-TUO představila postup realizace e-learningových kurzů odborné angličtiny v rámci projektu InterDV.

Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková
Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková s elegancí a vtipem představili využívání moodlu pro potřeby jazykové výuky na Univerzitě v Pardubicích. Zdůraznili využití glosáře, Hot Potatoes, Voki a Wordle jako nástrojů rozšiřujících možnosti výuky v Moodlu.

František Smrčka shrnul dosavadní zkušenosti se zaváděním e-learningu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, které začali v roce 2009. V současnosti je vytvořeno 150 studijních opor, které procházejí evaluační procedurou.
Pavel Smutný se ve svém příspěvku věnoval momentálně bouřlivě se rozvíjejícímu fenoménu – tvorbě infografik. Představil využitelné nástroje a příklady konkrétních postupů a výsledků v této oblasti.

Panelová diskuse
Po prezentaci příspěvků proběhla panelová diskuse.

Večer jsme se zúčastnili společenského večera v prostorách předsálí auly VŠB- TUO, který zpestřil dechový kvartet z Ostravské univerzity. V diskusi jsme pak pokračovali v nedalekém podniku U vrtule.

Z patečního programu nás zaujali následující příspěvky.

Tomáš Sochor shrnul sedmileté zkušenosti s testováním v Moodlu a to jak v podobě testování v běžné výuce, tak se také zmínil o využití pro přijímací řízení.

Tomáš Kotouč o IS/STAG
Bohumil Havel shrnul změny v oblasti testování v nových verzích a vyzdvihl především novinku v podobě zavedení možnosti sledovat jistotu odpovědi studenta a zahrnutí tohoto komponetu do testování.

Tomáš Kotouč představil současné možnosti IS/STAG a jeho propojování s Moodlem.

Igor Kopetschke shrnul zkušenosti liberecké Technické univerzity s úskalími rozšiřování nabídky studujícím o videostream přednášek.


čtvrtek 27. října 2011

Týden Open Access je právě v plném proudu!

Od 24. do 30. října 2011 probíhá mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.O akcích probíhajích u nás, se dozvíte zde.

čtvrtek 20. října 2011

Moodle Moot.cz 2011

Aktuální krátké zpravodajství z konference MoodleMoot.cz 2011 v Ostravě sledujte na Twitteru v pravém bočním sloupci našeho blogu. Z konferenci po jejím konci budeme publikovat souhrnu zprávu.

pondělí 12. září 2011

Zapojte se do tvorby Pokynů pro OER ve vysokém školství!UNESCO žádá o připomínky k materiálu: OER -Pokyny pro vysoké školství .

Tato iniciativa na poli Otevřených vzdělávacích zdrojů (OER, z anglického Open Educational Resources) je pokračováním COL-UNESCO iniciativy: Taking OER Beyond the OER Community: Policy and Capacity. V rámci UNESCO byl vytvořen návrh Pokynů pro OER ve vysokoškolském vzdělávání. Tyto pokyny vznikli v návaznosti na doporučení vzešlá z Policy Fora věnovaného OER a uskutečněného v UNESCO v Paříži 1. prosince 2010.

Tyto návrhy mají pomoci klíčovým zainteresovaným stranám (vlády, vysokoškolské instituce, pedagogickým pracovníkům, studentským organizacím, orgánům zajištujícím kvalitu / akreditačním orgánům a institucím zajištujícím uznávání), k posouzení důsledků OER pro jejich budoucí politiky a akce. Inspirací pro vznik byly Guidelines on Quality Provision in Cross-Border Higher Educationm z roku 2005, kdy byli publikovány UNESCO a OECD.

OER - Pokyny pro vysoké školství byly vyvinuty na základě širokého konzultačního procesu v rámci UNESCO a nyní chtějí postoupit o krok dále v konzultacích díky připomínkování návrhu zásad Pokynů. V rámci aktivit na zapojení širší veřejnosti do tohoto procesu organizují on-line fórum, které se uskuteční ve dnech 19. - 23. září 2011. Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách brzy.

Současnou verzi dokumentů si můžete stáhnout zde a svůj svůj komentář k Pokynům odešlete Trudi van Wyk (tvanwyk@col.org) a / nebo Zeynep Varoglu (z.varoglu @ unesco.org) nejpozději do 21. září 2011.

pátek 9. září 2011

Webinář věnovaný Learning Resource Metadata Initiative

O projektu Learning Resource Metadata Initiative jsme psali již dříve. Jeho cílem je zlepšení vyhledávání zaměřeného na vzdělávání a to prostřednictvím společného rámce pro označování /tagging/ a organizování vzdělávacích zdrojů.The Association of Educational Publishers (AEP) a Creative Commons nyní připravili webinář:


"Připojte se k AEP Creative a Commons a dozvíte se o tvorbě společného slovníku pro popis výukových materiálů.  Webinář se bude zázemí  Learning Resource Metadata Initiative, role zúčastněných organizací, a cílům této významné iniciativy. Díky tomu, že je vytvořen  rámec a následně byl přijat vydavateli a producenty obsahu, před námi leží mnoho příležitostí. Ptejte se, vyjadřujte své obavy, a pomožte nám posunout dialog o krok dál.  Learning Resource Metadata Initiative bude mít značný dopad na způsob, jakým budou pedagogové vyhledávat a využívat on-line výukové materiály.

Webinář  bude probíhat v anglickém jazyce.

Webinář bude probíhat v pátek 23. září 2011 a to od 2:00-3:00h východoamerické času, tj. od 20.00 - 21.00 času středoevropského.

pondělí 22. srpna 2011

Konference "Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík" KONOD 2010

 

Konference je pořádána Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku (SR). Je určena všem, které zajímá problematika vzdělávacích cílů.


ODBOROVÁ DIDAKTIKA - INTERDISCIPLINÁRNY DIALÓG 2011


Konferencia sa koná pod záštitou


dekana PF KU doc. PaedDr. Tomáša Jablonského PhD., m. prof. KU

Ružomberok 20. októbra 2011


Téma: Edukačné ciele a odborová didaktika
Poznámka: Termínom edukačné ciele myslíme všetky skupiny cieľov stanovovaných vo výchove a vzdelávaní (kognitívne, afektívne, psychomotorické...)
Tematické okruhy:
1. Porovnanie problémov pri stanovovaní a dosahovaní cieľov v pedagogickomprocese v minulosti a dnes
2. Teoretická báza konceptu edukačný cieľ z hľadiska odborovej didaktiky
3. Taxonómie edukačných cieľov a ich konkrétne aplikácie vo vyučovacíchpredmetoch
4. Meranie efektivity dosahovania cieľov v teórii a praxi predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania
5. Edukačné ciele a aktuálna školská reforma (a prípadne porovnanie so zahraničím)
6. Edukačné ciele z hľadiska dynamiky implementácie IKT vo vzdelávaní


Všechny další důležité informace naleznete na stránkách konference.


středa 17. srpna 2011

Karty rychlé nápovědy Moodle

Členové občanského sdružení RokIT připravili sadu karet pro rychlou orientaci v Moodlu. Nalézt je můžete zde, jsou zdarma a k volnému šíření za dodržení několika podmínek.

Univerzita Hradec Králové přechází k LMS Moodle

 Moodle nahradí na třech fakultách ( Pedagogické, Filozofické a Přírodovědecké) a na Ústavu sociální práce doposud používané prostředí WebCT. Fakulta informatiky a managementu zůstává u využívání WebCT. Rozhovor s Mgr. Václavem Maněnou, Ph.D. z Filozofické fakulty UHK o tom jak probíhal přechod k novému LMS systému najdete zde.

pondělí 11. července 2011

Vysoké školy v internetových sociálních sítích


Před dvěma dny se na Mashable objevil zajímavý článek - Čtyři způsoby, jak mohou vysoké školy posunout svoji přítomnost v sociálních sítích na vyšší stupeň. Je od Dana Klamma, který pracuje jako koordinátor marketingu a komunikace a je zodpovědný za působení socialních mediích na Syrakuské univerzitě.
                                     
Jak poukazuje na začátku svého článku, přítomnost v internetových sociálních sítích se stává v USA již předmětem hodnocení ze strany médií a různých organizací například: Student Advisor:Top 100 Social Media Colleges” a USA Today:  “20 colleges making good use of social media”. Je tak reflektován trend, který z tohoto prostředí vlastně vyšel.

Školy se podle něho nachází v bodě, kdy jsou přítomny v sociálních sítích jako subjekt, ale mnoho z nich ještě úplně neproniklo do ducha sociálních médií, a nedokáží tak využít jejich potenciál. Sociální média přitom představují bohaté možnosti pro zapojení zájemců o studium, současných studentů, absolventů a dalších...

Dan Klamm navrhuje školám tyto čtyři kroky:

1. koordinujte svoji přítomnost v sociálních médiích v rámci různých částí školy
2. investujte do vzdělávání a školení
3. zapojte studenty!
4. Vytvořte účet rektora/ děkana vaší školy na Twitteru!

V rámci prvního bodu zmiňuje nesnadnost zvládnutí kominkace v sociálních sítích, především z důvodu nutnosti znovu nastavit kompetence a provázat informační kanály jak uvnitř školy, tak především navenek.

Na příkladu absolventa který na síti LinkedIn oznamuje, že získal novou práci a studenta majícího zájem o nevypsaný obor, ukazuje, že nejde pouze o to udržovat aktivitu v rámci sítě, ale především ji využít k věcem, které se dříve nedali dělat – tj. k snadná možnost získání velkého množství informací ve velmi krátkém čase.

Druhý bod znovu opakuje v zásadě starý znamý fakt, že pokud máme nový nástroj, nestačí ho mít - v tomto případě v něm být přítomem či mít mnoho fanoušků, je nutné vědět jak a k čemu ho používat a aktivně to také dělat. Ukazuje to na přítomnosti škol v sítí LinkedIn – hodně jich tam je, mnoho má desítky tisíc absolventů, ale umí toho využít pro sebe a být nápomocné jim?

Zapojte studenty – ukazuje na příklady toho, kdy se studenti v rámci studijní praxe mohou věnovat aktivitě, která je zároveň ku prospěchu školy. Na Stanfordské univerzitě tak tým studentů tvoří obsah pro účty školy na facebooku či twitteru. Jinde využívají k propagaci rozhovory s úspěšnými absolventy, které jsou přístupné přes Youtube.

Když vedoucí představitel školy tweetuje (nebo bloguje), nastavuje tak tón transparentnosti a signalizuje skutečný zájem o komunikaci s akademickou obcí v rámci školy. Není tolik podstatné zda jsou tweety o tom, co bylo k snídani, či zda to jsou zajímavé postřehy z každodenního jednání nebo zda vyvolává otázky, na které chce znát odpoěď. Už pouhá skutečnost, že tyto komentáře jsou, on-line dělá vysokou školu přátelštější a otevřenější jak k jejím studentů a zaměstnancům, tak navenek. Kromě je to vyslání zprávy, že si škola cení inovativnosti a moderních způsobů komunikace.

Z následné diskuse pod článkem výplývá několik věcí: školy by rády, aby se navenek prezentovaly jasným a jednotným hlasem, ale nejsou schopné/ochotné nastavit své vnitřní fungování, tak aby to bylo uskutečnitelné. Podstatné je také stanovit, o jaký cíl nám vlastně jde. Místo složitého řešení změny vnitřních pravidel (pro fungování např. webové stránky) je problém vyřešen vytvořením nové webové stránky – pro „živou“ komunikaci, jak uvádí Stev Holt z University of Tennesee a jejíž stránka je dobrým příkladem, toho jak by to mohlo vypadat.

čtvrtek 7. července 2011

eLearning Papers 24

Autoři úvodníku posledního čísla eLearning  Papers, již s pořadovým číslem 24 - Antonio Bartolomé, Lluís Tarín, Tapio Koskinen  upozorňují, že zatímco účel univerzit může zůstavat po celá staletí stejný, svět kolem nich prochází významnými změnami. Za hlavní výzvy a trendy považují masifikaci, globalizaci a internacionalizaci, distanční vzdělávání, digitalizaci, privatizaci, požadavky na kvalitnější studijní zkušenosti, globální přelévání talentů, žebříčkování univerzit a fenomén světového srovnávání, zajištění kvality a spolupráci univerzit s průmyslem.

Následující články posledního vydání eLearning Papers vám snad trochu pomohou se v této spleti různorodých problematik lépe orientovat.

Degrees for Open Learning? od Bernda Remmeleho je oficiálně přeložen v resumé jako Úvahy o validaci znalostí získaných prostřednictvím otevřeného vzdělání  a přináší: "... možnost definování komercializovatelných služeb ve vztahu k funkci selektivnosti s tím, že instituce zajišťující udělení titulu mohou studujícím nabídnout kredity za kompetence získané prostřednictvím otevřeného studia... Některé současné vývojové trendy, ke kterým patří francouzská „validace vzdělání získaného zkušeností“ (Validation des acquis de l’expérience – VAE), jsou důkazem reálnosti tohoto scénáře.

 Virtual Mobility: the value of inter-cultural exchange autorů: Claudia Dondi, Rosany Montes, Miguela Gea, Taniay Salandin se věnují ve svém příspěvku reformulovaci koncept virtuální mobility a prezentují projekt „Movinter Modelling Framework“, který napomáhá vysokoškolských institucím při koncipování a zavádění integrovaného využití virtuální mobility v zájmu posílení internacionalizace studijních zkušeností. 

Implementing online or hybrid courses in a traditional university (Zavádění on-line kurzů či kombinovaného studia na tradiční univerzitě) od autorky Jacqueline L. Cahill zvažuje návrh usilující o zavedení e-learningu na tradiční uverzitě, který se opírá o koncepci změn ve vzdělávacím procesu. Ozřejmuje hlavní překážky bránící zavedení on-line výuky na amerických vysokoškolských institucích a definuje strategie a stimuly, které by univerzity měly uplatnit, aby mohly tento úkol splnit. 

Models and instruments for assessing Technology Enhanced Learning Environments in higher education (Modely a evaluační nástroje pro technologiemi podporované studijní prostředí na vysokých školách) od Antonia Manuela Valente de Andrade, Sérgia Andrého Teixeira Ferreiry prezentují v této studii, která je výsledkem důkladného průzkumu existující dokumentace na dané téma, prezentujeme základní linie pro průběžnou evaluaci technologiemi podporovaného studijního prostředí (coby nástroje managementu). V celém článku se zdůrazňuje důležitost permanentní evaluace prováděné v daném kontextu. Jsou též prezentovány jednotlivé modely, metody a nástroje sběru dat, které institucím umožní rozvíjet evaluační procedury zasazené do kontextu.

Developing 21st century skills: Web 2.0 in higher education. A Case Study  (Rozvíjení dovedností 21. století: Web 2.0 ve vysokoškolském vzdělávání. Případová studie ) autorek: Ilona Buchem, Henrike Hamelmann jejich článek je zprávou ke kolaborativnímu projektu, který proběhl v období od října 2010 do února 2011 za účasti 47 studentů ze dvou univerzit aplikovaných věd v Berlíně a Mnichově v rámci dvou pilotních univerzitních studijních programů a následné studie o integraci služeb Web 2.0 jako obsahu a výukové metody. 

Flexible education: Analysing the changing demographic of online students at the UOC (Flexibilní vzdělávání: analýza měnící se demografie on-line studentů na UOC) od autorksého kolektivu skládajícího se z: Imma Tubella Casadevall, Begoña Gros Salvat, Xavier Mas García, Clara Macau Nicolau, kteří se věnují posledním změnám demografického rozložení studentů na Katalánské otevřené univerzitě (UOC) a zaměřují se jednak na analýzu hlavních důvodů, které motivují mládež mladší 21 let k volbě studia na on-line univerzitě, jakož i na zjištění, jaké jsou její zkušenosti coby virtuálního studenta.

Distance education and eLearning practices: In Turkey and Eastern countries (Distanční vzdělávání a praktické zkušenosti s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě) od Ugura Demiray  prezentuje sociálně-politickou a historickou analýzu zavádění distančního vzdělávání a praktických zkušeností s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě. Kromě toho komentuje možnosti a výzvy, které se objevují díky narůstající přítomnosti ICT v současném kontextu globalizace vysokoškolského vzdělávání. 

Change processes in the university: a diagnosis of institutional culture and social dynamics (Proces změn na univerzitách: diagnóza institucionálního vzdělávání a sociální dynamiky) autorů : Marina Tomàs, Mariana Fuentes, M.Dolors Bernabeu Tamayo; cílem této výzkumné práce je zkoumat vztahy a dynamiku ovlivněné probíhajícími změnami a inovacemi ve vysokoškolských institucích tak, aby se napomohlo lepšímu chápání inovací na univerzitě v době, kdy na evropských vysokých školách probíhají důležité změny. Zkoumání bylo podrobeno šest inovací uskutečněných na třech různých katalánských univerzitách (Španělsko) při použití různých postupů, jako jsou zacílené interview, cílené skupiny a analýza dokumentů.

Doufáme, že výše uvedené shrnutí vás navnadí k nahlédnutí na stránky eLearnig Papers!

pondělí 4. července 2011

Moodle aplikace pro mobilní zařízení oficiálně představena

1. července skutečně došlo k představení Moodle aplikace pro mobilní zařízení, jak jsme již dříve informovali v našem článku. Aplikace vyžaduje upgrade Moodlu na verzi 2.1, která byla představena ve stejný den. Více informací k verzi 2.1. můžete nalézt v článku na oficiálních stránkách Moodlu. Detaily k mobilní aplikaci a jeímu nastavení pak naleznete zde. Aplikace je prozatím dostupná pouze v anglickém jazyce, doufáme ale, že česká verze bude časem také k dispozici.

Jako ochutnávku a malou návnadu screenshot toho jak bude aplikace vypadat na displayi našich chytrých telefonů. Jak se vám líbí?


čtvrtek 30. června 2011

SCO 2011

22. a 23. června 2011 se v na Masarykově univerzitě v Brně konala již 7. konference SCO. Samotné konferenci přecházely 21. června workshopy. Největší zájem byl o workshop Davida Mudráka, zakladatele a správce českého uživatelského portálu MOODLE.CZ a správce české lokalizace Moodlu, Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0. Zájemců bylo více než počítačů, přesto nemuseli zoufat, seminář byl nahráván a jakmile bude k dispozici video, budeme ho zde publikovat.

Na tento workshop navazovala odpolední prezentace Michala Klajbana Možnosti a limity zapojení Wikipedie ve výuce, který byl také nahráván.

Sigi Jakob-Kühn a David Mudrák

 

Velký zájem byl také o workshop Vzdělávání cestou e-portfolií v systému Mahara, který vedla Sigi Jakob-Kühn.

Peter Baumgartner

Samotná konference byla po klasických oficialitách zahájena klíčovou přednáškou Petera Baumgartnera z Danube University Krems na téma Educational Scenarios with E-portfolios. Přednáška byla zajímává, ale více teoretická a praktická. Profesor Baumgarnter představil příliš komplexní taxonomii e-portfolií a je otázkou, na kolik je takto detailní a místy až příliš složitá taxonomie použitelná v praxi.

 

Jiří Zounek

Druhou klíčovou přednášku měl domácí docent Jiří Zounek na téma E-learning - tradice, současnost a budoucnost. Přednášející se zaměřil mimo jiné i na to, jak studenti využívají ICT nástroje při studiu. V závěru přednášky se zamýšlel nad tím, že e-learning se stává pomalu a jistě každodenní součástí učení a tak se možná stane předpona e- zbytečnou.

Z další bohaté nabídky přednášek jmenujeme alespoň dvě, které nás nejvíce zaujali.

 Jednalo se o přednášku Jiřího Poláčka z Masarykovy univerzity, který představil Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. V přednášce ukázal jak funguje tento systém studentského peer review.

Danuše Bauerová

Blok přednášek uzavřela ve čtvrtek Danuše Baureová z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě přednáškou na téma Sítě osobního učení se ve vysokoškolské praxi. V přednášce představila využívání nástrojů webu 2.0 ve výuce. Představila nejen využívání blogů, ale i Facebooku v procesu učení a učení se. Podělila se s publikem o své zkušenosti, které načerpala při svém studiu webových stránek Washington State University.

Zajímavou i když poněkud chudou nabídku přinesla posterová sekce. Mimo jiné se v ní objevily postery Lucie Rohlíkové, která představila Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni, a Jakuba Štogra, který prezentoval projekt I-TUBE zaměřený na personalizaci a sebeevaluaci a digitální portfolio.

Výměna zkušeností/Experiences exchange
Neformální vzdělávání: Sigi poučuje číšníka o Mahaře/ Non-formal education: Sigi is educating a waiter about Mahara

Nelze opomenout ani vydařený společenský večer, kde se neformálně vyměňovaly zkušenosti a uzavíraly nová partnerství.

čtvrtek 16. června 2011

Kapská deklarace otevřeného vzdělání

Přinášíme Vám překlad Kapské deklarace otevřeného vzdělání. Deklarace byla sepsána a vyhlášena sice již před několika lety ( v září 2007), ale dle našeho názoru nepostrádá aktuálnosti:


Kapská deklarace otevřeného vzdělání:

Naplňme příslib otevřených vzdělávacích zdrojů

Jsme na prahu globální revoluce ve výuce a učení. Pedagogové po celém světě vytvářejí obrovské množství vzdělávacích zdrojů dostupných díky internetu všem k užití a  tak prosazují politiku otevřenosti a bezplatnosti vzdělávacích zdrojů. Tito pedagogové budují svět, v kterém každý člověk na zemi může mít přístup k těmto zdrojům a zároveň může každý aktivně přispívat k veškerému lidskému vědění. Jsou to oni, kdo připravuje půdu nové pedagogiky, díky které pedagogové a studenti budou společně vytvářet, formovat a rozvíjet vědení a za pochodu si prohlubovat dovednosti a porozumění.

Toto vznikající hnutí otevřeného vzdělávání v sobě spojuje tradici sdílení dobrých nápadů s ostatními pedagogy a kolaborativní, interaktivní kulturu internetu. Toto hnutí je postaveno na přesvědčení, že každý by měl mít svobodu použít, upravit, vylepšit a šířit vzdělávací prostředky bez omezení. Pedagogové, studenti a ostatní, kteří sdílejí toto přesvědčení, se shromažďují v rámci celosvětového úsilí za dosažení přístupnějšího a účinnějšího vzdělávání.

Rozšiřující se globální fondy otevřených vzdělávacích zdrojů vytvořily živnou půdu pro toto úsilí. Tyto zdroje zahrnují studijní materiály šířené pod otevřenou licencí, učební plány, učebnice, hry, software a jiné materiály, které podporují výuku a učení. Přispívají k tomu, že vzdělání je dostupnější, zejména tam, kde peněz na učební materiály není dostatek. Také vyživují druh participativní kultury, vzdělávání, vytváření, sdílení a spolupráce, které rychle se měnící společnosti znalostí potřebují.

Nicméně otevřené vzdělávání není omezeno pouze na otevřené vzdělávací zdroje. Čerpá rovněž z otevřených technologií, které usnadňují spolupráci, flexibilní učení a otevřené sdílení výukových postupů umožňující pedagogům využívat nejlepší nápady svých kolegů. Toto se může také rozšířit o nové přístupy k hodnocení, akreditacím a kolaborativnímu učení. Porozumění a osvojování inovací, jako jsou tyto, je rozhodující pro dlouhodobou vizi tohoto hnutí.

K realizaci této vize existuje mnoho překážek. Většina pedagogů si není stále vědoma rostoucí nabídky otevřených vzdělávacích zdrojů. Mnoho vlád a vzdělávacích institucí buď neví, nebo není přesvědčeno o výhodách otevřeného vzdělávání. Rozdíly mezi systémy udělování licencí pro otevřené zdroje vytváří nedorozumění a nekompatibilitu. A samozřejmě většina světa ještě nemá přístup k počítačům a sítím, které jsou nedílnou součástí většiny současných snah otevřít vzdělávání.

Tyto překážky lze překonat, ale pouze tím, že budeme pracovat společně. Vyzýváme studenty, pedagogy, trenéry, autory, školy, vysoké školy, univerzity, nakladatelství, odbory, profesní společnosti, politiky, vlády, nadace a ostatní, kteří sdílejí naši vizi, aby se zavázali k snaze získat a podporovat otevřené vzdělávání, a zejména, k těmto třem strategiím pro zvýšení dosahu a vlivu otevřených výukových zdrojů:

1. Pedagogové a studenti: Za prvé, vyzýváme pedagogy a studenty, aby se aktivně podíleli na nově vznikajícím otevřeném vzdělávacím hnutí. Účast zahrnuje: vytváření, používání, přizpůsobování a zlepšování otevřených vzdělávacích zdrojů; osvojování si vzdělávacích technik/postupů postavených na spolupráci, objevování a vytváření znalostí; přizvání vrstevníků a kolegů k zapojení. Vytváření a používání otevřených zdrojů by mělo být považováno za nedílnou součást vzdělávání a mělo by být podle toho i podporováno a odměňováno.

2. Otevřené výukové zdroje: Za druhé, vyzýváme pedagogy, autory, vydavatele a instituce k uvolnění svých zdrojů jako otevřených vzdělávacích zdrojů. Tyto otevřené vzdělávací zdroje by měly být volně sdíleny prostřednictvím otevřených licencí, které usnadňují používání, revize, překlad, zlepšování a sdílení kýmkoli. Zdroje by měly být zveřejněny ve formátech, které usnadňují jak používání, tak i úpravy, a to tak aby vyhovovali rozmanitosti technických platforem. Kdykoliv je to možné, měly by být k dispozici ve formátech, které jsou přístupné pro lidi se zdravotním postižením a lidem, kteří ještě nemají přístup k internetu.

3. Otevřená vzdělávací politika: Za třetí, vlády, školské rady, vysoké školy a univerzity by měly učinit otevřené vzdělávání svojí prioritou. V ideálním případě by měly být vzdělávací zdroje financované daňovými poplatníky otevřenými vzdělávacími zdroji. Akreditace a schvalovací procesy by měly upřednostňovat otevřené vzdělávací zdroje. Úložiště vzdělávacích zdrojů by měla aktivně zahrnovat a vyzdvihovat otevřené vzdělávací zdroje.

Tyto strategie představují více než jen možnost udělat správnou věc. Představují moudrou investici do vyučování a učení pro 21. století. Umožní přesměrovat finanční prostředky z drahých učebnic k lepšímu vzdělávání. Učitelům budou pomáhat dělat dobře svoji práci a poskytnou nové příležitosti pro zviditelnění a globální dopad. Urychlí inovace ve výuce a studujícím umožní získat větší kontrolu nad učením. Jedná se tedy o strategie, které mají smysl pro každého.

Tisíce pedagogů, studentů, autorů, správců a politiků jsou již zapojeny do otevřených vzdělávacích iniciativ. Nyní máme příležitost rozšířit toto hnutí tak, aby zahrnovalo miliony pedagogů a institucí ze všech koutů Země, bohatších i chudších. Máme šanci oslovit politiky a ve spolupráci s nimi se chopit nabízených příležitostí. Máme příležitost zapojit podnikatele a vydavatele, kteří vyvíjejí inovativní otevřené obchodní modely. Máme šanci vychovat novou generaci studentů spojenou s otevřenými vzdělávacími materiály, kteří se budou schopni podělit o své nové znalosti a poznatky s ostatními. Nejdůležitější ovšem je, že máme příležitost výrazně zlepšit životy stovek milionů lidí po celém světě prostřednictvím volně dostupných, vysoce kvalitních, lokálně relevantních výchovných a vzdělávacích příležitosti.

My, níže podepsaní, zveme všechny jednotlivce i instituce aby se k nám připojili při podepisování Deklarace otevřeného vzdělávání z Kapského Města a svým podpisem se zavázaly k prosazování tři strategií uvedených výše. Také podporujeme ty, kteří se připojí k sledování dalších strategií v oblasti otevřených vzdělávacích technologiích, otevřeného sdílení výukových postupů i dalších postupů, které podporují širší působení otevřeného vzdělávání. S každou osobou nebo instituci, která činí tento závazek - i s každou další snahou formulovat naše vize -  se přesouváme blíž k světu otevřeného, flexibilního i efektivního vzdělávaní pro všechny.

Pokud s Deklarací souhlasíte, můžete připojit svůj podpis zde.

pondělí 13. června 2011

Wikipedia plus Google maps = Wikihood

Mashup je slovo, které u nás na rozdíl od jiných anglicismů ještě tak úplně nezdomácnělo. Navíc se s ním lze setkat v rúzných kontextech, ovšem vždy v situacích kdy se jedná o míchání, dávání dohromady či znovuužití nějaké věci. 

Ve světě digitálních dat se jedná v užším smyslu slova o vytváření služeb skládáním jiných služeb nebo jejich častí díky využití API (Application Programming Interface ). Podstatné pro nás, ne-programátory je vědět, že přístup k API nějaké softwarové aplikace vám umožní využívat částí či celých programových celků někoho jiného bez toho, abych je sám musel programovat.

Wikihood je přímo ukázkovým příkladem takovéhoto spojení, kdy vzniká ze dvou služeb jejich propojením jiná. Projuje hesla anglicky ( nebo německy) psané Wikipedie s Google maps.

Zaměřuje se na výběr snímků s vysokým rozlišením a články na Wikipedii zaměřené na

- osoby
- kulturní informace
- budovy
- společnosti a organizace
- geografické informace

V praxi to pak vypadá takto ( vyhledali jsme Staroměstské náměstí):Rozkliknutím si pak můžete zvolit zda, chcete vidět seznam osobností či institucí a nebo wiki článek k danému místu:


Podle autorů tak získáte odpovědi na otázky, které nás často na nějakém novém a nám neznámém místě napadají:

- Jaké osobnosti se pojí k tomotu místu?
- Jaké řeky nebo např. hory se nachází v této oblasti?
- Jaké firmy se nachází v okolí?
- Jaké muzea nebo slavné budovy jsou v mé blízkosti?

Pedagogické využití takovýchto služeb je samozřejmě nezměrné, ať už se jedná o pasivní využívaní těch exitujících či zapojení studentů do vytváření nových.