pondělí 28. května 2012

Tvořte a spolupracujte jinak

Konference o využití Google Apps na vysokých a vyšších odborných školách.

Společnost netmail s.r.o. ve spolupráci s Google Česká republika uspořádala 15.5. jednodenní konferenci na které prezentovala možnosti využití G Apps jako platformy nejen pro komunikaci v terciárním vzdělávání. Uskutečnila se v Ballingově sále Národní technické knihovny.

Taťána le Moigne, ředitelka českého zastoupení Googlu
Prvním přednášejícím byla Taťána le Moigne, ředitelka českého zastoupení Googlu. Ve svém proslovu se věnovala Googlu a jeho historii u nás, jak se pod jejím vedením stal z popelky dominantním hráčem na trhu a po letech se mu podařilo stát se jedničkou na poli vyhledávačů. Zdůrazňovala konvergence mezi firemní kulturou v Googlu a akademickým prostředím, spočívající v toleranci k chybám, důrazu na malé týmy a odvahu pouštět se na neprobádaná území. Neopomněla připomenout vazbu mezi Standfordskou univerzitou a zakladateli firmy. Taťána le Moigne vyzdvihla informaci, že v USA používá Google Apps 66% univerzit.

Bohuslav Dohnal, ředitel firmy netmail s.r.o
Bohuslav Dohnal, ředitel firmy netmail s.r.o., shrnul veškeré základní informace v přednášce nazvané: "Co jsou Google Apps? Přínosy pro vzdělávací instituci." Nejzásadnějším momentem je, že Google Apps jsou bezplatné po dobu uzavření kontraktu, který může dosáhnout maximální délky pěti let.

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., současný proděkan pro geografickou sekci a IT PřF UK, pohovořil o zkušenostech Přírodovědecké fakulty s přechodem na Google Apps. Dle jeho slov: "...čas oponou trhnul a morální životnost stávajících technologií začala odeznívat..." Jedním z důvodů rozhodnutí o nasazení cloudového řešení byl fakt, že docházelo k částečnému vyvádění komunikace v rámci fakulty do služeb umožňujících na rozdíl od fakultních řešení snadnou přístupnost odkudkoli. A dle jeho názoru: "...to čím jsme si prošli je jen taková rozcvička předtím, co nás čeká ve vědě v příštích letech.". Přírodovědecké fakulta získává díky Google Apps platformu pro komunikaci organizaci času a sdílení dokumentů, která je špičce současných řešení. Jako každá změna ani tato se neobešla bez skepse a nedůvěry. Klíčovým momentem je prolomit strach ze ztráty či zneužití dat, která nejsou lokalizována na hardwaru, který je váš vlastní. Toto se dle jeho slov podařilo díky důkladné informační kampani, která je popsána v případové studii.

Marian Svetlík, vedoucí Znaleckého ústavu RAC - Risk Analysis Consultants, pohovořil o rizicích spojených s využíváním cloudových řešení. Konferenci uzavřel Bohuslav Dohnal příspěvkem o Google Apps a change managementu a licencování Google Apps.

V důrazu na sjednocení informačních toků, workflow, dostupnost atp. se poněkud ztratila otázka, jaký to bude mít dopad na vzdělávání? A především jak prováží či neprováží používání Google apps s dalšími využívanými nástroji, např. Moodlem, který je mnohými vyučujícími na PřF UK používán.

PřF. UK se tak vydala na pionýrskou cestu soužití s jednou z největších nadnárodní korporací ve světě internetového byznysu. O tom, že bude mít v brzké době následovníky, se šuškalo na chodbách v předsálí. Na to, kam tyto změny povedou, si ale budeme muset pár let počkat.


úterý 8. května 2012

Ohlédnutí za konferencí Nová média ve vzdělávání dospělých

24. dubna se v Praze uskutečnila konference Nová média ve vzdělávání dospělých, kterou organizovaly vzdělávací agentury Semis a VOX.

Program konference vymezovala následující témata:
  • Zajímá Vás, zda mohou být sociální sítě nástrojem vzdělávání?
  • Jaké možnosti nám tyto média nabízejí?
  • Jsou pro tento účel vhodné otevřené sítě např. Facebook či Twitter?
  • Jaké jsou možnosti vytvoření vlastní firemní vzdělávací sítě?
  • Může být blog nástrojem vzdělávání?
  • Jaké existují konkrétní příklady využití těchto médií v profesním vzdělávání dospělých?
Jiří Plátek
Prvním řečníkem byl Jiří Plátek marketingový manažer segmentu "Firmy, veřejná správa" z firmy AV MEDIA, a.s.,. Ve svém příspěvku nazvaném Změny ve vnímání a jejich vliv na způsob komunikace a učení se zaměřil na rostoucí trend posunu od textuálního k vizuálnímu přenosu informací díky soudobým technologiím.

Druzí v pořadí jsme byli my s prezentací věnovanou možnosti využití sociální sítě jako informačního kanálu ve firmě. Jako příklad jsme si vybrali síť Yammer, která byla vytvořena přímo s cílem využití ve firemním prostředí. Příspěvek jsme zpracovali ve formě případové studie fiktivního řetězce obchodů Mandala. Více se můžete dozvědět přímo z prezentace.

http://prezi.com/t2cr7mqx0pni/socialni-site-pro-firemni-vzdelavani/

Vojtěch Bednář
Následoval online příspěvek PhDr. Vojtěcha Bednáře, který byl přenášen z Ostravy. Bohužel vinou špatně zvoleného místa, odkud byl přenos uskutečněn, utrpěla kvalita zvuku ruchy v pozadí natolik, že se celkové vyznění příspěvku ztratilo v pohostinském šumu. Něco málo o příspěvku pak naznačuje stručná prezentace: http://www.slideshare.net/aveius/sociln-st-v-roce-2012Richard Papík
Příspěvek doc. Richarda Papíka Ph.D. s názvem Využití blogu ve firemním vzdělávání byl ukázkou toho, jak i tak běžný nástroj, jako je zdarma dostupná blogovací platforma, může sloužit jako efektivní nástroj pro podporu výuky. Konkrétnější představu si můžete udělat na http://infonavigator.blogspot.com/

Bohumír Fiala
PhDr. Bohumír Fiala představil možnosti využití skupiny na sociální síti Facebook pro podporu účastníků kurzů vzdělávání dospělých. Zdůraznil především menší bariéru ze strany účastníků vzdělávání než při nasazení v případě klasického LMS. Většina účastníků facebookový profil měla a nemusela se tedy registrovat v novém prostředí, ani se ho učit ovládat. Jako důležitý moment vyzdvihl především nutnost nastavení jasných pravidel spolupráce ve skupině a nastavení časových limitů pro lektora.

http://www.slideshare.net/BohumirFiala/fiala-site-ve-vd

Na závěr vystoupil Mgr. David Merenda, který představil placenou vzdělávácí síť SageBe. 

Celá akce proběhla v konferenčním sále multifunkčního prostoru HUB v Praze na Smíchově.