pátek 2. prosince 2011

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení


Ve středu 23.11.2011 se uskutečnila v Moravské zemské knihovně (MZK) konference s názvem Informační gramotnost a celoživotníučení s podtitulem Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy. Konference byla letos již jubilejní 10. Po shrnutí 10 let konference následoval příspěvek Jiřího Zounka o vzdělávání v 21. století. Byl zaměřen na historii implemenatace ICT do škol. Pavla Kovářová přednesla přednášku o bezpečnosti dětí na internetu a vztahu knihoven k tomuto tématu. Následně navázala přednáškou o soukromí na internetu. Přednesla všeobecnou tezi, že nejslabším článkem zabezpečení je člověk. Poslední přednáška před polední pausu se věnoval Jan Rylich.
Po obědě vystoupila Lucie Rohlíková s příspěvkem o elearningu jako nástroji celoživotního vzdělávání- V přednášce predikovala špatnou budoucnost LMS Moodle. Pravdu má v tom, že kyberprostor je velmi dynamický, ale domníváme se, že přesto LMS Moodle bude hrát v českém vzdělávání ještě v minimálně blízkém časovém horizontu výraznou roli. Přemysl Bar nás uvedl to tématu Digitalizace dokumentů..Na něj navázala Věra Pospíšilíková přednáškou o elektronických textech na objednávku (EOD). Po ní propagoval Jan Zikuška sdílení jako cestu k dynamickému rozvoji knihoven. Mimo jiné představil portál kurzy.knihovna.cz. Portál, který by měl sloužit pro vzdělávání knihovníků. Nelze nejmenovat i další představovaný portál digitalni.knihovna.cz, kde bychom měli sdílet vlastní elektronické materiály. Přednáškovou část uzavřel Jan Rylich, když nastínil historii počítačových her a jejich možnost využití v knihovnách. Konferenci uzavřely workshopy o Mahaře (vedli Petr Sudiký a Jiří Zounek) a využítí myšlenkových map i v knihovně (vedla Dagmar Chytková).