pátek 10. srpna 2012

Zpráva z mezinárodní konference DisCo 2012: New media and educationKonference se konala ve dnech 25. až 27. června areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích. Již sedmý ročník konference DisCo2012 pořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. ve spolupráci se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Nad konáním konference, převzal záštitu děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Na konferenci dorazilo 77 účastníků z 12 zemí (USA, Austrálie, Jižní Afrika, Velká Británie, Německo, Španělsko, Irán, Švédsko, Polsko, Uzbekistán, SR a ČR) a 5 kontinentů.
Jakým způsobem mění vzdělávání všudypřítomné technologie? Jak na vzdělání působí sociální sítě, kolektivní vytváření a sdílení obsahu na webu, webové agregátory, značkování, “folksonomy”? Jaké výzvy přináší tyto novinky pro distanční vzdělávání a jakým směrem se bude vzdělávání ubírat v příštích letech? Na tyto i mnohé další hledali účastníci odpovědi.
Třídenní konference začala v pondělí dnem věnovaným workshopům. Dopoledne se konal workshop o systému E-Portfolio Mahara, který byl určen pro úplné začátečníky. Workshop o tomto softwarovém nástroji vedla zkušená lektorka Sieglinde Jakob Kühn. Paralelní workshop byl věnovaný pokročilým učebním aktivitám Moodlu verze  2.0 a vyšších. Workshop vedl zakladatel a správce českého komunitního portálu Moodle.cz a koordinátor české lokalizace tohoto výukového prostředí, DavidMudrák. Odpolední workshopy zahájil Tomáš Bouda, který působí v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity a je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své dílně představil účastníkům dvě virtuální prostředí využívaná pro vzdělávání Second Life a Open Sim. Poslední workshop lektoroval Jakub Štogr, ředitel společnosti Navreme Boheme, s.r.o.. Představil digitální portfolio jako nástroj pro rozvoj lidských zdrojů a rozpoznání kompetencí pomocí sebehodnocení. Workshop navazoval volně na projekt I-TUBE, který spojuje digitální portfolio s procesem personifikace (zhodnocení schopností charakterizujících každého jedince).

Hlavním dnem konference bylo úterý. Úvodního slovo pronesla Ing. Helena Šebková CSc., ředitelka Centra pro studium vysokého školství, v. v. i., jež následně moderovala hlavní konferenční sekci a přednášku jednoho z hlavních řečníků, prof. Dele Braimoha, který přijel z největší africké univerzity - University of South Africa. Profesor Braimoh zde založil Institut pro otevřené a distanční vzdělávání a mimo jiné je také členem rady UNESCO pro otevřené a distanční vzdělávání. Téma jeho přednášky, celoživotní vzdělávání pod vlivem nových technologií, přineslo pohled na danou problematiku z velmi rozdílné perspektivy rozvíjející se Afriky a vyvolalo širokou diskusi mezi účastníky.
V „předobědových“ sekcích probíhaly přednášky zahraničních i českých účastníků konference, věnované například kritériím pro tvorbu e-learningových kurzů, systémům hodnocení a sebehodnocení v elektronickém vzdělávání, či srovnávacím studiím českého a zahraničního systému elektronického vzdělávání. Paralelně pak byly zařazeny workshopy dvou hlavních partnerů konference: českého zastoupení společnosti  Fronter/Pearson Inc. a českého zastoupení vydavatelství Cambridge University Press.
Odpolední sekci zahájila úvodní přednáškou paní Mar Camacho Martí, Ph.D., působící na katedře Pedagogiky na Universitat Rovira i Virgili v Tarragoně ve Španělsku. Ve svém příspěvku se věnovala mobilním technologiím ve výuce a naznačila tak směřování následující sekce a uvedla tak příspěvek Jana Besedy a Zbyňka Macháta, kteří se zabývali nastupující generaci žáků a studentů, takzvané „Tactile Generation“. Tak označili generaci, která se vyznačuje užíváním technologií s dotykovým rozhraním. Druhá paralelní sekce byla věnována výsledkům výzkumu projektového vyučování na základní škole. Úterní večer byl zakončen společenskou akcí spojené s vyhlídkovou plavbou parníkem po Vltavě.

Středeční program byl zahájen přednáškou hlavní přednášející Emilií Nercissians, Ph.D. z Íránu, která působí v Teheránu na Ústavu antropologie na Fakultě sociálních věd a specializuje se na lingvistickou antropologii, umělou inteligenci a komunikaci. Pro svůj příspěvek si vybrala téma vlivu technologií v sociálně-kulturním kontextu a rozdíly v přístupu ke vzdělání (a technologiím) mezi muži a ženami v Íránu. Dopolední sekce potom byly věnovány vizualizaci informací, použití nových technologií v matematice a ostatních technických oborech či ve výuce cizích jazyků.
Odpolední sekci otevřel svou přednáškou na téma Gamifikace Mgr. Josef Šlerka, vedoucí programu Studií nových médií a vedoucí vývoje společnosti Ataxo Interactive. Zahájil tak poslední část konference, ve které dostali prostor nejen sami přednášející, ale i účastníci prezentující na konferenci své postery. Z odpolední části bychom rádi zdůraznili přednášku Maryanne Maisano, Ph.D. a Deborah Anne Wilson Baker, Ph.D., která proběhla ve virtuálním prostředí Second Life.

Chtěli bychom poděkovat především našim partnerům z českého zastoupení Fronter/Pearson Inc. a českého zastoupení Cambridge University Press. Bez jejich laskavého přispění by se konference nemohla uskutečnit v takovém rozsahu. Dále děkujeme i Navreme Bohemes.r.o. a mediálním partnerům konference časopisům AULA, Andragogika a Ikaros.