pondělí 30. května 2011

Trendy ve vzdělávání 2011

Trendy ve vzdělávání 2011 se konají s podtitulem: Informační technologie a technické vzdělávání

Konference bude probíhat ve dnech 23. - 24. června 2011 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pořádá ji katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci a Českou asociací distančního universitního vzdělávání v Brně
pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. a děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Za cíl si pořadatelé kladou prezentaci poznatků a postupů odpovídajících novým trendům technického vzdělávání, výuky o informačních a komunikačních technologiích i výuky v příbuzných předmětech a oborech; publikaci
výsledků vědecké a odborné činnosti zaměřené na modernizaci výuky o technice, o informačních
a komunikačních technologiích, včetně technické výchovy handicapovaných.

prezentace s Prezi


Prezi je prezentační program vyvinutý Adamem Somlai - Fisherem, architektem původem z Maďarska a jeho týmem.


Základem práce v Prezi není listování po slidech, ale prezentování všeho na jedné ploše pomocí zoomování k jednotlivým částem. Prezentace v Prezi tak mnohem spíše připomíná animaci, či přímo animovaný film. Dynamický pohyb, kterým se v prezentaci přesouváme od jedné části ( či objektu- textu, obrázku či videu) k další pomáhá v soutředění na každou konkrétní část. Zároveň je zde velmi snadné se vždy když chceme vrátit k celkovému pohledu na prezentaci.


Prezi je pro vzdělávací účely a pro studenty zdarma. Další možnou výhodou je, že kromě možnosti stáhnout si Prezi na svůj počítač, získáte po registraci možnost mít své prezentace k dispozici v cloudu, přístupné kdykoli a odkudkoli pomocí webového prohlížeče.

Více o tom jak Prezi funguje se můžete dozvědět v této naší prezi prezentaci: http://prezi.com/wrjtyjfgnjig/jak-tvorit-skvele-prezentace-v-prezi/

čtvrtek 26. května 2011

Asociace EDEN slaví 20.let od založení

EDEN - European Distance and E-learning Network slaví dvacet let od svého založení. Významné milníky této instituce si můžete prohlédnout zde.

V současnosti sdružuje více než 200 institucí a 1200 dalších členů z evropských zemí. EDEN se věnuje široké paletě aktivit od pořádání konferencí přes spolupráci s dalšími institucemi (UNESCO, EU) po vydávání vlastního periodika věnovanému otevřenému a distančnímu vzdělávání EURODL.

úterý 24. května 2011

Za měsíc se koná konference SCO 2011

Přesně za měsíc se koná další ročník konference SCO (Sharable Content Objects) 2011. Uskuteční se ve dnech 22. a 23. 6. 2011 a pořádá ji Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Fakultou informatiky MU a Ústavem výpočetní techniky MU.
 Zvanými přednášejícími pro tento ročník budou Peter Baumgartner z Danube University Krems v Rakousku s  přednáškou: Educational Scenarios with E-portfolios - a Taxonomy of Application Patterns a Jiří Zounek z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s přednáškou: E-learning — tradice, současnost a budoucnost.
 Z naší instituce se zůčastní Jan Beseda s příspěvkem: Elektrornické informační kanály Fakulty humanitních studií  UK.    

čtvrtek 19. května 2011

moodle aplikace pro mobilní zařízení


Bylo oznámeno oficiální datum zveřejnění moodle app pro mobilní zařízení a to 1.7.2010. Více informací zde.

Aplikace bude pojmenovaná prostě "Moodle", a bude využívat infrastruktury pro webové služby vyvinutých v Moodle 2.x pro bezpečnou a konzistentní komunikaci s Moodlem. Aplikace nebude fungovat s Moodlem dokud správce webu Moodle nezpřístupní využití mobilní webové služby.

Platformy budou vyvinuty v následujícím pořadí:
 iPhone ( vytvořit malé rozhraní a pomoci tak velkému počtu uživatelů)
Android (
bude najmut vývojář pro Android a použije se iPhone rozhraní)
IPAD (upgrade na iPhone app, nové HD rozhraní pro tablet)
Android tablet (
bude najmut vývojář pro Android a použije se iPhone rozhraní)
Jiné platformy (možná Blackberry) pak budou vyvinuty v závislosti na poptávce
.

úterý 17. května 2011

Horizont report 2011


Horizont Report je nejšířeji vnímanou předpovědí pronikání a využívání technologií do vzdělávání. Vydávána je od roku 2002 New Media Consortium a od roku 2005 ve spolupráci s EDUCAUSE Learning Initiavive. V posledních letech o ní u nás pravidelně informuje například Bořivoj Brdička ve svých článcích na učitelském spomocníku.

HR vzniká spoluprácí více než pěti stovek odborníků ze všech dotčených oblastí. Každý rok je třetina této skupiny obměněna, aby byly získány nové pohledy na věc. Jedná se o kvalitativní typ výzkumu prováděný modifikovanou metodou Delphi. V první části výzkumu je ze stovek možných vybráno dvanáct technologií. Těchto dvanáct je pak rozpracováno do podoby v jaké jsou publikovány v HR a z nich je následně vybráno šest které jsou prezentovány v publikované HR. Více k postupu lze nalézt ve wiki sloužící jako platforma pro celý postup.

HR vyzdvihuje v letošním roce tyto trendy:
  •  Množství a snadná dostupnost materiálů stejně tak jako možnost a snadnost navazování kontaktů prostřednictvím internetu jsou stále zvětšující se výzvou při promýšlení role vzdělavatelů.
  •  Lidé očekávají, že mohou pracovat i studovat kdykoli a odkudkoli budou chtít.
  • Svět práce je stále více záležitostí spolupráce a tento fakt je třeba zohlednit v tomm jak je strukturována práce studentů.

A jako hlavní shledává tyto výzvy:
  • Digitální a mediální gramotnost se stávají klíčovými  v každé disciplíně a profesi.
  • Používané ukazatele hodnocení zaostávájí za novými vědeckými formami autorství, vydávání a technologiemi výzkumu.
  • Ekonomické tlaky a nové modely vzdělávání představují úplně novou konkurenci tradičním modelům univerzity.
  • Udržet krok s rychlým šířením informací, softwarových nástrojů a zařízení je náročné pro studenty i učitele.

Výsledky jsou řazeny do třech časových období dle předpokládané doby osvojení.


Horizont Report 2011

Doba osvojení

T
E
C
H
N
N
O
L
O
G
I
E

0- 1 rok
2 – 3 roky
4 – 5 let
Elektronické knihy
audiovisualita/ interaktivita/sociální elementy odkazy k tématu na delicious.com

Rozšířená realita
vizuální metafory/ prostorové umístění odkazy k tématu  na delicious.com

Snímání dotyků a pohybu
ovládání gesty /pohyby
odkazy k tématu  na delicious.com

Mobilní zařízení
aplikace, GPS, mashupy odkazy k tématu  na delicious.com

Výukové hry
ne- digitální / ne- kolaborativní digitální / kolaborativní digitálníodkazy k tématu  na delicious.com


Analýza výukových potřeb
Data-mining, interpretace, modelování odkazy k tématu  na delicious.compondělí 16. května 2011

VIAKISK - III. Kulatý stůl


Dnes večer pořádá projekt VIAKISK další ze série virtuálních Kulatých stolů a to již třetí v pořádí. Tentokrát se bude jednat o diskusi zástupců z řad lektorů a studentů oboru Informačních studií a knihovnictví z České i Slovenské republiky. 

Jedním z ústředních témat bude otázka virtuální spolupráce. Mezi dílčí témata bude zahrnutý vztah studenta ke vzdělávání, lektorům a budoucí práci. Zjišťují zástupci vyučovaného oboru Informačních studií a knihovnictví, jak jsou studenti spokojení s předměty, jejich náplní, co postrádají v daném kurikulu atd. Posledním řešeným tématem bude pozice absolventa na pracovním trhu, jak to vidí zástupci z řad lektorů a jak samotní studenti.

Kulatý stůl začne 16. 05. ve 21:00. Věříme, ačkoliv se jedná o pozdní večerní hodinu, že Kulatý stůl nebude ospalý, naopak plný energie. Uskuteční ve virtuálním prostředí Second Life na ostrově VIAKISK. Pro teleportaci na ostrov klikněte, zde.

 Pokud nemáte s virtálním prostředím Second Life doposavad žádnou zkušenost, zcela jistě Vám pomůže tento krátký videotutoriál z diílny VIAKISKU.

pátek 6. května 2011

Úloha IS v době měnících se ekonomických podmínek VŠ

Sdružení EUNIS-CZ pořádá konferenci:Úloha IS v době měnících se ekonomických podmínek VŠ, která se koná v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 16. a 17.5. 2011. Pokud Vás tato informace zaujala, dle organizátorů je ještě několik volných míst k ubytování a je možné se přihlásit na stránkách sdružení http://www.eunis.cz/

Konference ICL 2011 a VU 2011

Obdrželi jsme informace o konání dvou mezinárodních konferencí na Slovensku. Jedná se o konference ICL 2011 Interactive Collaborative Learning 2011 a Virtual University 2011. Více informací pro obě konference naleznete na společné adrese: http://virtuni.eas.sk/. Uskuteční se 21. - 23.9. 2011 v Piešťanech.

úterý 3. května 2011

Konference Alternativní metody výuky 2011

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnila na Přírodovědecké Fakultě Univerzity Karlovovy konference Alternativní metody výuky 2011. Jednalo se již o devátý ročník.
foto: Tomáš Petrus


Program zahájili příspěvky partnerů a pořadatelů konference:
Zástupce AV MEDIA, a.s., Ing. Ivana Perničková, představila možnosti videokonferencí.

Tomáš Kubálek z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE představil ve svém příspěvku balíček služeb Microsoft Online Services – BPOS, pomocí kterého je zajišťována výuka vedlejší specializace Informační a prezentační technologie v praxi. Za jednu z důležitých změn považovaje postupující "socializaci" služeb - sociální tagy, wiki, atp.

Marek Kocman z PRAGODATA CONSULTING s.r.o.,  představil ve stručnosti změny v Moodlu 2.0 zahrnujících například: "aplikační rozhraní pro správu souborů, e-repository a e-portfolia. K dispozici je řada předpřipravených pluginů, které skrze repository integrují Moodle mj. se systémem Mahara, Google Docs, Amazon S3, Flickr, YouTube, Facebook, Myspace či Skydrive", dále představil možnosti integračního softwaru PNIR, který vyvýjí PragoData Consulting.

Jaromír Krejčí propagoval ve svém vystoupení rozšíření pojmu počítačová gramotnost o využívání digitální fotografie na příkladu možnsotí produktu jeho mateřské firmy- Zoner Photo Studia. V rámci ECDL, mezinárodního certifikátu pro počítačovou gramotnost má dojít k rozšíření o modul věnovaný právě zpracování digitálních fotografií.

Helena Jetelová z ICS Intercomsystems popsala virtualizaci desktopů a jak taková zaležitost funguje v praxi na Přírodovědecké fakultě ukázal Miroslav Ulrich.
Miroslav Ulrich z PřF UK            foto: Tomáš Petrus

Z příspěvků v prvním bloku přenášek nás zaujali především následující:

Educasting jako nástroj optimalizace výuky představený M. Prokýškem a J.Novákovou přinesl výsledky spolupráce mezí Ústavem aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity a Katedrou informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v podobě využití educastingu pro řešení přednáškového cyklu Řízení IT projektů za pomocí educastingového systému (VOX.STREAM).


Ľuboš Lunter prezentoval ve svém příspěvku poslední novinky o Elearningovém portálu MU Brno.

Viktor Fuglík představil portál Umim.to, postavený na sowftwaru MAHARA. Na serveru je možné ukládat a sdílet eportfolia od uživatelů Moodlu.

Školní měřící přístroje- mají o ně vůbec studenti zájem byl příspěvek prezentující výsledky šetření provedených Petrem Šmejkalem a Evou Stratilovou Urválkovou. Odpoveď na otázku z názvu je (samozřejmě) kladná. Studenty simulace "skutečných" laboratoří přitahuje a baví je.

Peter Capáy všem posluchačům v aule názorně předvedl, jak nejen zapojit a zaujmout posluchače přednášky, ale především jak zaměstat jejich mozkové závity, a to díky příspěvku Hlavolamy, kódy a šifry podporujúce algoritmické myslenie.

Workshop Moodle 2.0 pořádaný PragoData Consulting bohužel doprovázely problémy vyvolané útoky na servery společnosti, ale nakonec vše klaplo a v zhuštěné podobě se dostalo účastníkům workshopu všech informací o novinkách i s ukázkami.

E-learning + studijní agenda + rich media = Moodle 3v1 tuto zvláštně znějící rovnici vysvětlil Igor Kopetschke z TU v Liberci. Propojením Moodlu s informačním systémém spravujícím studijní agendu a s úložištěm videostreamů přednášek získali, to čemu říkají Advance Learning Space.

Využití elearningu a současných technologií ve výuce chemie představila Michala Polívková - Alternativní metody k atraktivizaci chemického experimentu na SŠ a Renata Šafránková: E-learning - kurz na ZŠ - Chemické zájmové vzdělávání.


Pohled organizátorů na distanční vzdělávání a jeho možnosti naleznete v tomto rozhovoru pro web iForum.

Na závěr pak patří poděkování organizátorům za již tradičně výborně organizačně zajištěnou akci.

pondělí 2. května 2011

Odkazy NCDiV na Delicious.com

Odkazy které nás zaujaly sdílíme na nejznámější službě pro ukládání a sdílení odkazů delicious.com. Více o historii této služby se můžete dozvědět třeba v jejím českém heslu na wikipedii. Na konci minulého roku se jako lavina šířila informace, že Yahoo.com se rozhodlo tuto službu ukončit, nakonec však došlo pouze k oddělení Delicious od Yahoo a jeho prodeji.

Naše odkazy najdete zde: http://www.delicious.com/NCDiV