úterý 9. června 2015

Konference DisCo 2014 a trendy ve vzdělávání
 V Praze se 23.-25. června uskutečnil již 9. ročník mezinárodní konference DisCo s podtitulem: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Akci spolupořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., společně se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK a konala se v Jinonickém areálu Univerzity Karlovy. Hlavními řečníky tento rok byl profesor Miguel Gea, ředitel Virtual Learning Centre at University of Granada, ze Španělska a Dr. Thomas Pfeffer, sociolog vzdělávání z University Krems v Rakousku. DisCo 2014 se zúčastnilo přes 60 účastníků z 15 zemí světa.

Konference se uskutečnila ve třech dnech, z nichž první byl věnován workshopům. Jan Brzáč z firmy Ingeus představil nástroje pro online řešení kariérního poradenství. Jakub Štogr se věnoval praktickým ukázkám toho jak zvládnout v praxi digitální odznaky. Veronika Neničková představila na svém workshopu jak využívát iPady (tablety) pro výuku i akademickou praxi.

Dr. Pfeffer vystoupil s příspěvkem Media Literacy at Universities and Organizational Competencies for the Development of Effective Educational Practices. Reinhard Mader z firmy Ingeus, hlavního partnera konference, shrnul zkušenosti z využíváním elearningu v kariérním poradenství. Profesor Gea promluvil na téma využívání MOOC na univerzitách. Zdůraznil přitom, že role učitele se mění a že musí být především tvůrcem vzdělávací komunity.

Panelová diskuse se věnovala tématu: Future trends and challenges of ICT in education. Hlavními diskutujícími byli Monika Frania, University of Silesia, Poland; Marianne Welfenberg, University of Applied Science Hamburg, Germany; Veronika Neničková, Masaryk University of Brno, Czech Republic a Jan Beseda. Diskusi moderoval Jakub Štogr. Shoda nastala v následujících bodech:
1. v důležitosti technologických změn a to především v nástupu používání m-learningu a konceptů s tím spojených (BYOD) a v delším časovém výhledu využití rozšířené reality (augmented) reality ve výuce.
2. V otázce jaký bude učitel v roce 2020 - jsme dospěli k následujícím závěrům. Pozice učitele se přesune z “přední line” více do pozadí, ustoupí pedagogické postupy, v jejichž centru je učitel k postupům více orientovaným na mentoring a koordinační roli aktivit žáků. Rozvine se využívání umělé inteligence pro podporu výuky.

Pro oblast vzdělávání dospělých, respektive celoživotního vzdělávání, budou platit pravděpodobně podobné poznatky. Úspěšný lektor bude muset v sobě spojovat roli průvodce vzdělávacího procesu, hybatele a tvůrce vzdělávací komunity a mentora svých studujících. Měl by umět pracovat s mobilními zařízeními a on-line sociálními sítěmi.


čtvrtek 5. června 2014

E-LEARNING FORUM 2014: VZDĚLÁVÁNÍ V SÍTI ZMĚNVe středu 16. dubna proběhl již 14. ročník konference E-learning forum, která je zaměřena na využívání ICT ve firemním vzdělávání. Místem konání konference byl jako minulý rok hotel Barceló.Konferenci organizovala Společnost Semis s.r.o. ve spolupráci s vzdělávací společností 1. VOX a.s. a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha. Konferenci moderoval Michal Kanrklík.
Konferenci zahájili PhDr. Bohumír Fiala (Semis spol. s.r.o.),a Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (1. VOX a.s.). Následoval příspěvek PhDr. Františka Hroníka z Motiv P s.r.o., který pohovořil o současných trendech
PhDr. František Horník
v elektronickém vzdělávání. Podle jeho informací se očekává, že e-learningový byznys překročí nejpozději v roce 2015 hranici 200 miliard USD. Trendem je zkracování vzdělávácích kurzků obecně a jednodenní prezenční kurzy nahrazuje e-learningová forma. Zkracuje se i čas na výuky, zatímco optimální čas pro klasickou e-learningovou lekci je 20-45 minut, u videí se jedná o dobu 3-5 minut a u aplikací pro mobily o dobu 1-3 minut na lekci.

Trendem je používání výukových videí. V roce 2019 se očekává, že polovina výuky bude on-line, s čímž koresponduje například snaha Jížní Korei do roku 2020 zrušit papírové učebnice a nárůst distančního vzdělávání na základních a středních školách v USA o 19% oproti roku 2012.
Z dalších příspěvků nás zaujala prezenta Ph.Dr. Jaroslava Jindry a Mgr. Petra Vinše z Aisis o.s. o výrobě výukového videa. Bylo vidět zaujetí, s kterým připravují výukové pořady. Ukázaly různé formáty videí od dokumentu přes využití prvků grotesky.
Ing. Michal Zwinger (Rozečti.se) prezentoval nástroj na rychlé čtení. Zdůraznil přitom, že kromě dobrého obsahu je třeba věnovat pozornost funkčnosti edukačního prostředí, tak aby jeho ovládání bylo intuitivní. Kromě aplikace na učení se rychločtení představil vyvíjenou aplikaci Levebee, která je zaměřena na osoby s poruchami čtění.
RNDr. Bohumil Havel z PragoData Consulting, s.r.o. se zamýšlel nad Gamifikací v oblasti e-learningu. Konkrétně se věnoval využítí digitálních odznaků, které od verze 2.5. podporuje LMS Moodle. Zmínil i českou platformu pro odznaky Veriod.
Ing. Tomáš Feige
Ing. Tomáš Feige z IBM Competence Centre se zabýval využítím interních sociálních sítí k rozvoji a vzdělávání pracovníků. Uváděl příklady z FIS na VŠE, která má vlastní univerzitní sociální síť. Podle jeho názoru je třeba přejít z push modelu na pull model v oblasti firemního vzdělávání, aby se efektivněji využívali znalosti lidí uvnitř firmy.
Ing. Michal Ondráček
Po obědě představil příklad využítí interní sociální sítě v malé firmě o 5 zaměstnancíh Ing. Michal Ondráček z Koučink Centrum s.r.o. Ukázal, že i v malé firmě má využívání takovéto sítě smysl.
Ing. Miluše Jurošková, CSc z Business Link s.r.o. představovala využítí mobilních zařízení pro vzdělávání. Prozdradila, že pro úpravu těchto aplikací používají redakční systém Efortix.
Michal Kanrlík představil využívání odborných skupina a diskusních for v oblasti informálního vzdělávání.
Konference přinesla celou řadu zajímavých příspěvků a byla platformou pro setkávání vzdělavatelů dospělých nejen z firemního, ale i neziskového a veřejného sektoru. Na další již jubilejní 15. ročník se můžeme těšit 15.4.2015.


čtvrtek 20. února 2014

Konference DisCo 2014 se blíží
V červnu se opět chystá DisCo, mezinárodní konference věnovaná využití ICT ve vzdělávání

Ve dnech 23. až 25. června 2014 se bude konat již 9. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo, která se věnuje využívání informačních technologií ve vzdělávání. Jak už se stalo v posledních letech tradicí, konferenci pořádá Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Partnery konference jsou  firmy Ingeus, Navreme, Pradec, Veriod a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a jeden z největších evropských vzdělávacích portálů Open Education Europa.
9. ročník nese podtitul Media literacy education from pupils to lifelong learning. Konference je určena zájemcům o využívání moderních informačních technologií ve vzdělávacím procesu z řad učitelů, vzdělavatelů dospělých, personalistům z řad privátního, veřejného i neziskového sektoru. Na konferenci bude otevřena i sekce věnovaná vzdělávacím startupům. Mezi základní témata konference patří Celoživotní vzdělávání a lidé a instituce (vzdělávání digitální generace, role rodiny a neziskového sektoru v informační gramotnosti, národní politiky v mediálním vzdělávání, budování vědomostní společnosti, role knihoven v tomto procesu, informační a mediální gramotnost v kontextu různých zemí a kultur), Teorie celoživotního vzdělávání (formální a neformální celoživotní vzdělávání, metodologie vzdělávání seniorů pomocí nových médií, data mining při vzdělávacím procesu), Celoživotní vzdělávání a praxe (digitální odznaky ve vzdělávání, ramifikace, trendy v e-leasingu, blend leasingu a m-leasingu, web 2.0. ve vzdělávání, MOOC).
Součástí konference budou i praktické workhopy, například workshop o Online kariérovém centru nebo využívání digitálních odznaků ve vzdělávání pomocí platformy Veriod. Můžete se také těšit na Wiki sekci, která bude určená krátkým prezentacím zajímavých projektů, panelovou diskusi na vybrané téma a plakátovou sekci. Mezi zvané řečníky tento rok budou patřit profesor Miguel Gea, ředitel Virtual Learning Centre at University of Granada, ze Španělska, doktor Thomas Pffefer, sociolog vzdělávání z University Krems v Rakousku a generální ředitel firmy Ingeus GmbH Marc Hanke.
Na konferenci budete moci probrat nejnovější poznatky s experty z celého světa a to nejenom při přestávkách na kávu, ale také v rámci dvou společenských večerů. Minulý rok se konference účastnilo 87 účastníků z 26 zemí světa.
Více informací o konferenci najdete na www.disconference.eu.

středa 23. října 2013

Zpráva z konference DisCo 2013: „New technologies and media literacy education.”DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích od 24.- 25.6. 2013. Také díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 87 účastníků z 26 zemí světa. Osmý ročník konference nesl podtitul "New technologies and media literacy education". Díky mimořádnému úspěchu konference DisCo 2012, jsme se rozhodli změnit periodicitu mezinárodních konferencí o distančním vzdělávání z dvouleté na jednoletou
Francesco Pisanu
Konferenci v pondělí dopoledne zahájila ředitelka Centra pro studium vysokého školství v.v.i. paní Helena Šebková. Poté následovala vystoupení pozvaných řečníků. Jako první vystoupil Franscesco Pisanu z IPRASE (Regionální institut pro experimenty a výzkum ve vzdělávání v autonomní provincii Trentino, Itálie). Jeho spíše klasická akademická přednáška Educational Innovation and Technology: a Need for Integration se zabývala potřebami studentů a učitelů při využívání vzdělávacích technologií. Dále měl přednášku další zvaný řečník Wolfie Christl
Wolfie Christl
, z rakouského firmy Data Dealer, který představil stejnojmennou on-line hru. Ta je koncipována jako zábavné zamyšlení nad nakládáním s našimi soukromými daty v digitálním prostoru.
Následovaly dvě dopolední sekce. První se věnovala gamifikaci a začala přednáškou přenášenou pomocí Google Hangouts ze Španělska. García Peralta Azahara a Gutiérrez Priego Rubén v ní představili koncept gamifikace a využívání herních prvků při výuce dětí s poruchou pozornosti. Gamifikace se nesla celou konferencí, účastníci mohli sbírat a také pilně sbírali za své aktivity digitální odznáčky, kterým byl odpoledne věnován celý workshop vedený Jakubem Štogrem.
Petra Aczél
Druhá sekce byla věnována hlavnímu tématu konference – mediální gramotnosti. Sekce zahájila teoretickou přednáškou Petra Aczél z Korvínovy univerzity v Budapešti, v které hovořila o nutnosti nového konceptu mediální gramotnosti ve vztahu k novým médiím. Následovaly případové studie z Polska (Monika Frania) a Srbska (Dubravka Valic Nedelkovic).
Po obědě měli účastníci možnost se účastnit jediné sekce, kde zazněla čeština a slovenština. Nejprve ale v angličtině vystoupila Petra Schneidrová z Cambridge University Press, jednoho z partnerů konference, která představila digitální výukové nástroje tohoto nakladatelství. Klára Císařová spolu s Igorem Kopetschkem prezentovali projekt zabývající se ICT na Technické univerzitě v Liberci. Pak ve slovenštině vystoupili Marie Burianová spolu Milanem Turčanim z Univerzity v Nitře. Ve svém přednášce se zabývali digitálními kompetencemi učitelů v celoživotním vzdělávání. Z druhé odpolední sekce je třeba vyzdvihnout příspěvek Jakuba Štogra, který se zabýval budováním digitální identity.
Dále následovala sekce věnovaná využívání nových technologií ve výuce jazyků, kde své příspěvky představil Miroslav Hrubý a Valerie Medárová. Poslední odpolední sekci otevřela Skypovou prezentace Mari Carmen Pedreiry ze Španělska, která přestavila případovou studii rozvoje mediální gramotnosti u dětí v Lugu. Následovaly příspěvky věnované důležitosti knihoven při rozvoji mediální gramotnosti na Balkáně (konkrétně příklady z Albánie a Rumunska). Pondělní program pak uzavřela wikisession, v které se probíraly zajímavé projekty z oblasti vzdělávání.
wikisession
Úterní program otevřel příspěvek, v kterém jsme se (J. Beseda a Z.Machát) zabývali otázkami spojenými se současným rozmachem fenoménu masivních otevřených online kurzů – MOOC. Následovala velmi zajímavá přednáška Fiachry Longa z Irska, který se zabýval rhizomatickými vlastnostmi dnešních studujících. Ve své přednášce vycházel z konceptu rhizomu francouzských filozofů G. Deleuze a F. Guattariho.
Další sekce byla věnována roli učitelů při využívání moderních technologií ve výuce. Vystoupil v ní Ivan Danyliuk a Svitlana Paschenko z Univerzity Tarase Shevchenka v Kyjevě a dále pak Firas Al-Laban z Qatar University.
První odpolední sekce byla tématicky pestrá. K nejzajímavějším patřil příspěvek Jiřího Zounka a Petra Sudického, kteří se zamýšleli nad klady a zápory on-line výuky. Další odpolední blok byl věnován studentům a technologiím. Blog záhájila druhá přednáška přenášená pomocí Skypu v níž svůj výzkum představili Sunca Hadzidedic a Naida Dervishaldovic z Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti z Německa prezentovaly Christinne Hoffmannn a Claudia Kuttner.
Poslední blok otevřela přednáška ve virtuálním světě  Second Lifu od Maryanne Maisano a Deborah A. Banker z USA, které nám ukázaly přednosti tohoto virtuálního prostředí v praxi.
Přednáška pomocí Second Life
Nesmíme zapomenout, že pro příznivce Moodlu a Mahary byl připraven jako vždy skvěle připravený workshop Moodle+Mahara = Mahoodle: Marriage for Lifelong Learning lektorovaný Sigi Kühn. Konference byla velmi zajímavá nejen z hlediska představených příspěvků, ale byla i výbornou příležitostí poznat vzdělávání pomocí nových technologií v různých částech světa. Prezentace z konference jsou k dispozici na adrese
disconference.eu.

neděle 16. června 2013

Zpráva z konference E-learning forum Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?


B. Fiala zahajuje E-learning fórum 2013

Letošní v pořadí již osmé, E-learning forum se uskutečnilo s podtitulem: „Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?” Zájemci o využívání ICT ve vzdělávacím procesu tak mohli 16. května získat docela přesnou odpověď na položenou otázku v příjemném prostředí konferenčního centra hotelu Barceló v Praze.Monika Barton
Prvním řečníkem konference byla Ing. Monika Barton, MBA, PPC,  která v současné době působí střídavě mezi Prahou a Novým Zélandem a akademickou sférou a světem podnikání. Její vystoupení by se dalo shrnout do sloganu : „Vítejte ve věku heutagogiky a odhoďte paradigmata - nastupujeme do rozvojového safari!” Monika Barton je nadšeným apoštolem heutagogiky, odnože pedagogiky, která staví na ultraliberálním přístupu k vzdělávacímu procesu, který je zde postaven na “svobodném učení se na základě vlastní motivace a volby rozvojových metod”. Příspěvek nebyl nudným vhledem do tajů sebemotivace a následků pro (sebe)vzdělávací proces. Monika Barton byla živoucí ukázkou toho, že zanícený lektor kladoucí otázky a nastolující problémy, spíše než jejich učebnicová řešení, je zárukou udržení pozornosti publika a nesměřování jeho zájmu k přednášenému tématu. Svoboda, inovace, individualizace, kreativita mohou a často jsou pouze prázdnými floskulemi, přesto se najdou lidé, u kterých víte, že mohou mít reálný obsah. Kiril Ribarov
RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D. představil „E-nástroje v systému vzdělávání ČEZ”. Kiril Ribarov vystudoval Matematickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval problematikou umělé inteligence. V úvodu své prezentace uvedl několik velmi pěkných příkladů toho, kdy je role ICT při vzdělání nepostradatelná. Prvním příkladem bylo zobrazení fraktálových rovnic, kdy až zobrazení nám ukáže komplexitu jinak vyjádřenou velmi jednoduchým vzorcem.
E-learning v ČEZu nasazovali původně kvůli povinným školením jako je např. BOZP. Jedná se o statické kurzy, u kterých se dá řídit snadno kvalita obsahu. Dnes mají v elektronickém systému 128 kurzů.
V druhé části svého vystoupení Kiril Ribarov představil způsob, jakým se vypořádali s otázkou: “Jak předávat softskills pomocí e-learningu?” Řešením se ukázala být krátká dvou až tří minutová videa, v kterých lze poutavě předat výseky témat, jako jsou např. zpětná vazba či hodnotící rozhovor. V současné době mají k dispozici 64 videí plus jeden trailer, který slouží k propagaci v rámci firmy.
Zajímavým využitím video sekvencí k firemnímu vzdělávání jsou interaktivní videa bez zvuku - v určitých situacích a provozech by totiž zvuk vyžadoval další přídavné zařízení. Kromě sledování nějaké video sekvence jsou také kladeny otázky, které jsou zodpovídány přetahováním textu či předmětu na obrazovce.
ČEZ nemá s výukou za využití ICT pouze úspěchy. E-learning se jim neosvědčil například u jazykového vzdělávání či jako nástroj MBA studia. Důvodem jsou příliš vysoké nároky na čas a na sebedisciplínu.

Příspěvek nazvaný „Od e-learningu ke včelínu – trendy ve vzdělávání z pohledu České spořitelny” nepřednesl bohužel Mgr. Luboš Tejkl, MBA  ředitel úseku lidských zdrojů České spořitelny, a.s, ale v zastoupení ho přednesly. Ing. Veronika Račmanová a Ing. Anna Knotková z HR oddělení ČS. Česká Spořitelna. Přednášející viděly hlavní sily formující (nejen) svět učení v globalizaci, rozmanitosti demografického složení v organizacích a sociálních médií. Nejkontroverznější částí vystoupení se stalo prohlášení, že ČS testuje jako nástroj pro interní komunikaci cloudová řešení firmy Google. Otázky vztahující se k bezpečnosti takového řešení nebrali konce. Dále představily Včelín, interní sociální síť, kterou využívá ČS jako komunikační kanál a motivační nástroj. Pro interní výuku používá především klasické blended learningové kurzy, webináře či online meetingy.

Ludvik Eger
Doc. PhDr. Ludvík Eger, CSc se pokusil nastínit: „Trendy v e-vzdělávání 2013. Příspěvek vznikl na základě dotazování expertů na danou problematiku v ČR.” Nejslabším místem tohoto dotazování, byl poněkud nejasný způsob výběru skupiny dotazovaných: Eger výběr popsal následovně: „Experti z oblasti e-learningu v ČR byli vybráni s tím, že musí mít známé výstupy v akademické oblasti nebo v podnikovém vzdělávání nebo v oblasti poskytování služeb a vývoje technologií pro e-learning. Preferováno bylo jejich zařazení minimálně do dvou z uvedených kritérií. V roce 2012 odpovědělo 16 expertů, v roce 2013 odpovědělo 14 expertů.” Dle šetření poroste význam video-tréninku a tabletů. Dále se bude rozvíjet personalizace vzdělávací nabídky. Šetření vyznívá oproti obdobným průzkumům v zahraničí poněkud pesimističtěji.

Vanda Binderová a Jaroslava Egedová
Ing. Vanda Binderová a Ing. Jaroslava Egedová přednesli přednášku: „Elektronické vzdělávání - inspirace ze světa Vodafone”. Ve Vodafonu ČR přichází do styku se zákazníky 60% zaměstnanců a z toho vyplývá mnoho požadavků na podobu interních školení a vzdělávání. Ukázky kurzů v prezentaci byly zaměřeny na předávání znalostí o nových produktech a jejich následné ověřování.

B. Havel a M. Barton
RNDr. Bohumil Havel z firmy PragoData Consulting, s.r.o. představil: „LMS Moodle – řešení pro malé i velké firmy”. Všeobecně známé informace o Moodlu doplnil o některé novinky, které se váží k verzi 2.5  - například podporu systému Open Badges vyvíjeného Mozzila Foundation. B. Havel neočekává nijak závratné změny ani od nástupu sociálních sítí ani od dalšího šíření kursů typu MOOC.


Michal Kankrlík
Přednášku „Self-learning – moderní a rychlý způsob sebevzdělávání zaměstnanců” přednesl Michal Kankrlík, Sales and Marketing Director, IVITERA a.s. Představil dělení sociálních sítí a jejich různé podoby. Jako pravidlo pro využívání sociálních sítí uvedl následující bonmot: „Kolik sociálních rolí hrajete, tolik sociálních sítí používejte. ” M. Kankrlík, a jeho pojetí Self-learningu vycházelo z této obecné úvahy, že malé děti vzdělávání baví, učí se spontánně a každý den trochu. Nepotřebují intenzivní kurzy základů řeči či chůze. Self-learning funguje na podobném principu. Stačí, když si několikrát v týdnu přečtete články, které Vás zaujmou, a během několika měsíců se výrazně zlepší Vaše orientace v dané problematice. Přitom měsíc používání Self-learningu stojí pro jednoho zaměstnance cca desetkrát méně než účast na jednodenním prezenčním kurzu. Službu www.selflearning.cz společnosti Ivitera, který funguje na principu monitoringu stovek předních internetových zdrojů z oblasti osobního i profesního rozvoje pro vzdělávání svých zaměstnanců využívají společnosti ČEZ, RWE, VZP, Komerční banka a řada dalších.

L.Paleček
Bc. Lukáš Paleček z Web-School.cz přednesl příspěvek „Mobilní technologie v kontextu doby. L. Paleček překvapil hned na úvod. Ke svému vystoupení neměl připravenu prezentaci. Ovšem předvedl dokonalou ukázku toho, že pokud řečník má co říci a je rétoricky zdatný, tak není žádných dalších podpůrných prostředků třeba. Publikum zaujal sledem postřehů souvisejících s tématy mobility a učení. Od konkrétních dějů jako je spuštění Google Wallet po takřka metafyzický rozměr zrychlování dějů ve společnosti. Paleček nabídl globální náhled na aktuální přísliby a obtíže spojené s mobilní komunikací.

E. Grebrerová
V příspěvku: „Jazyky podle Archimeda” představila Eva Greblerová  z Archimedes Language Academy, a.s., aplikace a nástroje které využívají při výuce jazyků za pomocí tabletů. Tablety jako poměrně nový typ zařízení začínají ukusovat velmi významný díl trhu spojeného jak s hardwarovými zařízeními tak se softwarovými aplikacemi připravovanými na míru pro jednotlivé typy platforem (iOS, Android, W8).

Tereza Vacínová
“V přednášce „Aktivizační prvky v e-learningu“ PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.  z Univerzity J. A. Komenského Praha jako sice poněkud banální, ale velmi často přehlíženou poučku, zdůraznila, že je stále nutné mít na paměti cíl. Dělení interaktivity v e-learningu převzala od Moreno a  Mayer z jejich článku Interactive multimodal learning (2007) a to následovně: 1. dialogická (otázky a odpovědi), 2. řídící (volba tempa učení učícím se), 3. manipulační (různé způsoby prezentace obsahu), 4. pomáhající (systému lze zadávat dotazy), 5. navigující (lze vyhledat různé informační zdroje). Dále stručně probrala aktivizační roli všech aspektů e-learningu od typografie, přes řazení informací v textu po emoce učícího se.

Hana Ondrušková
Zkušenosti s e-learningovými kurzy soft skills v rámci projektu ESF” představila Ing, Hanka Ondrušková  vedoucí projektu z 1. VOX a.s. H. Ondrušková se odvážila na tenký a u nás ne moc obvyklý led - poreferovala o tom, co se děje, když se nějaký projektový záměr nevydaří. Konkrétně se jednalo o přechodovou fázi mezi projektem placeným z ESF a jeho udržitelností. Přes pečlivě naplánovaný projekt se nepodařilo přenést ho do modelu, který by byl přitažlivý pro potenciální zákazníky.

Letošní E-learning forum s podtitulem: „Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?“ nepřineslo pouze zajímavé informace v rámci jednotlivých příspěvků. Účastníkům především dalo vynikající možnost udělat si celkový obraz o využívání e-learningu a ICT v soukromém sektoru, a to především ve středních a velkých/nadnárodních firmách. Patrné bylo, že dochází k jistému přesunu od blended learningových řešení k čistě e-learnigovým kurzům. Ukazuje se, že s přibývajícími lety používání ICT ve firemním vzdělávání roste chuť a schopnost rozlišovat, kdy, jak a proč nasazovat inovované a inovativní formy vzdělávání. Kdy a proč se rozhodnout pro outsourcing a kdy naopak jít cestou vlastními silami vyvíjených a spravovaných řešení.
U nefiremních příspěvků se ukazuje, že v českém prostředí vládne relativně konzervativní přístup k využívání nastupujících technologií. Paradoxně nejvíce konzervativním prostředím je akademický prostor. Tuto situaci snad změní nastupující generace, která hledá své místo nejen na vzdělávacím trhu.