úterý 9. června 2015

Konference DisCo 2014 a trendy ve vzdělávání
 V Praze se 23.-25. června uskutečnil již 9. ročník mezinárodní konference DisCo s podtitulem: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Akci spolupořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., společně se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK a konala se v Jinonickém areálu Univerzity Karlovy. Hlavními řečníky tento rok byl profesor Miguel Gea, ředitel Virtual Learning Centre at University of Granada, ze Španělska a Dr. Thomas Pfeffer, sociolog vzdělávání z University Krems v Rakousku. DisCo 2014 se zúčastnilo přes 60 účastníků z 15 zemí světa.

Konference se uskutečnila ve třech dnech, z nichž první byl věnován workshopům. Jan Brzáč z firmy Ingeus představil nástroje pro online řešení kariérního poradenství. Jakub Štogr se věnoval praktickým ukázkám toho jak zvládnout v praxi digitální odznaky. Veronika Neničková představila na svém workshopu jak využívát iPady (tablety) pro výuku i akademickou praxi.

Dr. Pfeffer vystoupil s příspěvkem Media Literacy at Universities and Organizational Competencies for the Development of Effective Educational Practices. Reinhard Mader z firmy Ingeus, hlavního partnera konference, shrnul zkušenosti z využíváním elearningu v kariérním poradenství. Profesor Gea promluvil na téma využívání MOOC na univerzitách. Zdůraznil přitom, že role učitele se mění a že musí být především tvůrcem vzdělávací komunity.

Panelová diskuse se věnovala tématu: Future trends and challenges of ICT in education. Hlavními diskutujícími byli Monika Frania, University of Silesia, Poland; Marianne Welfenberg, University of Applied Science Hamburg, Germany; Veronika Neničková, Masaryk University of Brno, Czech Republic a Jan Beseda. Diskusi moderoval Jakub Štogr. Shoda nastala v následujících bodech:
1. v důležitosti technologických změn a to především v nástupu používání m-learningu a konceptů s tím spojených (BYOD) a v delším časovém výhledu využití rozšířené reality (augmented) reality ve výuce.
2. V otázce jaký bude učitel v roce 2020 - jsme dospěli k následujícím závěrům. Pozice učitele se přesune z “přední line” více do pozadí, ustoupí pedagogické postupy, v jejichž centru je učitel k postupům více orientovaným na mentoring a koordinační roli aktivit žáků. Rozvine se využívání umělé inteligence pro podporu výuky.

Pro oblast vzdělávání dospělých, respektive celoživotního vzdělávání, budou platit pravděpodobně podobné poznatky. Úspěšný lektor bude muset v sobě spojovat roli průvodce vzdělávacího procesu, hybatele a tvůrce vzdělávací komunity a mentora svých studujících. Měl by umět pracovat s mobilními zařízeními a on-line sociálními sítěmi.