úterý 29. března 2011

E-learningové vzdělávání v justici


Ve dnech 24. a 25. února proběhla v Kroměříži konference E-learningové vzdělávání v justici. Pořadatelem byla Justiční akademie. Cílem konference bylo představit výsledky projektu Ministerstva spravedlnosti a Justiční akademie spolufinancovaného z Norského finančního mechanismu.

E-learningové vzdělávání pro resort justice je projekt na období 20.11. 2007- 30.4.2011 financovaný grantem norské vlády (498.304 EUR) a rozpočtem ČR (88696 EUR). Projekt je zaměřen na modernizaci vzdělávacího systému v justici. Posílení distančního charakteru výuky prostřednictvím využití moderních vzdělávacích technologií formou e-learningu a blended learningu má přispět k lepší dostupnosti vzdělávání pro praocvníky justice.

Úvodní slovo pronesl Ing. Ladislav Mazák v současné době pověřený vedením Justioční akademie. Mgr. M. Brandejsová z Ministerstva spravedlnosti a Ing. Dufková z Ministerstva financí představili rozpočtovou a rámcově organizační stránku projektu a popsali úskalí s kterými se potýkal projekt na kterém spolupracují dvě ministerstva a Justiční akademie.

Justiční akademie v roce 2010 uspořadala 476 akcí, kterých se zůčastnilo 5350 osob. PhDr. Renata Vystrčilová Ph.D. shrnula výsledky pilotní fáze projektu E- learningové vzdělávání za rok 2010, kdy bylo spuštěno 15 pilotních modulů a připraveno  celkem 111 modulů. Na přípravě se podílelo 52 autorů. Kurzy budou poskytovány ve třech  úrovních (obecná/ rozšiřující/ specializační). K využití e-learningu v blended learningových kurzech bylo přistoupeno na základě všeobecné výhodnosti tohoto řešení a to pro zaměstance, zaměstnavatele i vzdělávací instituci. 

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. promluvil o technických záležitostech spojených s outsourcingem.

JUDr. J.Jirsa, JUDr. D. Kovářová, JUDr. M. Růžička, Ph.D.,  JUDr. Ing. P. Slunský, Ph.D., autoři textů pro některých pilotních modulů přednesli své zkušenosti z tvorby do té doby ro ně neznámého typu textu- distanční vzdělávací opory. Shodovali se v překvapení, do jaké míry museli modifikovat svůj odborný styl, na který jsou zvyklí a jak nesnadné pro ně bylo představit si modelového čtenáře a dodržet formální a pedagogické principy distančně vzdělávacího textu. Přes množství obtíží, které je při tvorbě textu potkali hodnotili tuto svoji zkušenost pozitivně.

O převodu textů dodaných odbornými lektory do podoby e-learningových modulů a jejich správě v rámci eletronického systému pohovořil DipS. David Pokorný z firmy NetUniversity a Mgr. Irena Večerková z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Michael Korhonnen z EJTN- The European Judicial Training Network a představil stručně roli této organizace v rámci EU a podrobně její vzdělávací a především e-learningové aktivity.

Veiko Laanjärv z estonského Nejvyššího soudu shrnul více než desetileté zkušenosti v oblasti využívání ICT nejen v dalším vzdělávání v oblasti justice, ale také v oblasti administrace.