pondělí 28. listopadu 2011

Konference eLearning 2011 Hradec Králové

Univezita Hradec Králové pořádala již 11. ročník soutěže eLearning a konferenci s mezinárodní účastí.
Panelová diskuse o certifikaci e-learningu
Konference byla zahájena v úterý 8.11. Původní program byl zredukován, protože několik prezentujících nemohlo dorazit. První blok byl věnován animacím, simulacím v e-learningu. V rámci této sekce vystoupil Jaroslav Čech z firmy iCord International s.r.o, který porovnával tradiční výuku, e-learning a o-learning. O-learningem měl namysli e-learning v rámci virtuální učebny v synchronním čase. Je otázkou, zda se tento pojem ujme či zda je to jen produkt inflace termínů, které se oblasti e-learningu objevují. Po coffee s decentním občerstvením následovala sekce věnována moderním trendům v e-learningu. Program zakončila panelová diskuse o hodnocení kvality e-learningových kurzů. Představen byl plán na zavádění certifikátů garantující kvalitu e-learningových kurzů. Myšlenka jistě chvályhodná, otázkou je, zda celý proces bude dostatečně flexibilní a otevřený novým trendům, které se v oblasti pronikání ICT do vzdělávání objevují..
Přednáška Jiřího Mareše
Ve středu pokračovala konference prezentací soutěžních kurzů. Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková prezentovaly velmi dobře postavený kurz angličtiny pro chemii v LMS Moodle. Jana Vejvodová představila on-line kurz o využívání interaktivní tabulí Smart Board. Prezentace byla velmi kvalitní, jen kvalitu videoukázky snižovala zvláštně vybraná hudba. Soutěžní příspěvky vystřídalla přehledová přenáška Jiřího Mareše o mezích a možností využití obrazového materiálu v e-learningu z pedagogického pohledu. Po obědě následovala druhá část prezentace soutěžních kurzů. Profesionálně vyrobený kurz představila Asociace Záchranný kruh. Kurz je určen pro děti a představuje jim rizika silniční a železniční dopravy.V rámci tohoto bloku představily Michaela Kostelníková a Miroslava Ožvoldová z Trnavské univerzity kurz Svet v pohybe pro výuku fyziky na středních školách. Kurz měl velmi propracovanou obsahovou náplň, nicméně jeho grafická stránka byla zastaralá a zasloužila by si upravit, aby lépe motivoval cílovou skupinu (středoškoláky) kurz využívat. Pak nás rozehřál multimediální kurz Aleše Oujezdského a Martina Vlčka o výuce flambování určený školám vyučujícím gastronomii. Večer proběhl společenský večer, který zahájil výtečný koncert smyčcového tělesa Corvus Quartet. Následoval raut.
Corvus Quartet
Raut
Ve čtvrtek byly vyhlášeny výsledky soutěže. První cenu si odnesly Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková z Univerzity Pardubice. Po vyhlášení následovaly přednášky, které měly ale trochu jiné pořadí než bylo v původním programu. Z nich vybírám příspěvek Tatiany Gavalcové její přednáška byla zajímavá využitím zahraničních zdrojů. 
Tatiana Gavalcová
Tomáš Zelenka
 Paradoxem ovšem bylo, že když mluvila o problémech studentů s porozuměním textu, využívala přitom textuálně přehuštěnou powerpointovou prezentaci. Zajímavý projekt pro přírodovědné talenty zvaný TalNet představil Tomáš Zelenka z Karlovy Univerzity.

čtvrtek 24. listopadu 2011

Křištálová lupa 2011 zná své vítěze

Včera večer vyvrcholila anketa Křištálová Lupa vyhlášením letošních výsledků. Z pohledu vzdělávání jsou zajímavé především tyto:

V kategorii Osobnost roku se na druhém místě umístil Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK a šéf vývoje v ATAXO.

V kategorii Nástroje a služby se na třetím místě umístila Wikipedia. Wikipedii asi není třeba blíže představovat.

V kategorii Globální  projekty českých tvůrců, které vybírala odborná porota se na sedmém místě umístila služba Gloster.com, která má také variantu GlogsterEdu.
O co se jedná? Glogster je služba umožnující tvorbu interaktivních "glogů" - plakátů obsahujících jakékoli mutimediální objekty. V případě služeb GlogsterEdu pak nabízí klasické služby LMS (vytvoření a správa studentských účtů pro jednotlivce a třídy, skupinové projekty, portfolia glogů, atd...). Tato služba je sice v základní verzi nabízena zdarma, smysluplné využití ale nabízí až od vyšších placených licencí.

úterý 15. listopadu 2011

Konference Role kvality v dalším vzdělávání

Konferenci pořádají Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Cílem konference je především informovat klíčové aktéry trhu dalšího vzdělávání – vzdělavatele, zaměstnavatele a úřady práce o současné situaci v oblasti kvality dalšího vzdělávání a připravovaných nástrojích jejího měření, sladit postoje ke kvalitě a najít společně možnosti praktického využití nových nástrojů jejího měření.

Více informací najdete zde. Konference se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 10:00 do 15:30 hodin v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 31 v Praze.

úterý 1. listopadu 2011

Zpráva z MoodleMoot.cz 2011

Ve dnech 19. -21.10.2011 jsme navštívili konferenci MoodleMoot.cz, která se konala na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě.

První den byl věnován workshopům zaměřeným na nové verze Moodlu. Účastnili jsme se workshopu věnovanému pokročilým učitelům a administrátorům.

Workshop pro pokročilé uživatele vedl Ing. Bohumil Havel. Dopoledne probral novinky v moodlovských verzích 2.0 a vyšších ve srovnání s verzí 1.9. Je škoda, že tato spíše přednáška než workshop se značně kryla s workshopem, který PragoData Consulting pořádal v průběhu konference AMV na Př. F. UK v dubnu tohoto roku. Odpoledne bylo zajímavější, protože došlo na zkoušení nových funkciolnalit, které přinášejí nové verze.

Administrátorský workshop vedl Bc. Luděk Šulák. Byl věnován instalacím Moodle 2.x a problematice zabezpečení Moodlu 2.x.

Hlavní část konference se odehrála v nové aule Vysoké školy báňské. Mezi nejzajímavější příspěvky dne patřil hned ten první od Davida Mudráka Krátký pohled do zákulisí vývoje Moodlu 2.2 . David popsal změny v fungování práce týmu vývojářů věnujících se Moodlu. Podstatnou informací je především skutečnost, že nové verze by se měly objevovat každého půl roku, verze 2.2 se možná dočkáme 24.12.2011. V týdenních intervalech (každou středu) jsou vydávány opravné balíky. Podpora stále velmi rozšířené verze 1.9 je plánovaná do června 2012. Na otázku v čem vidí budoucnost Moodlu David odpověděl následovně::„Moodle je dnes ještě do značné míry LMS našich matek a budoucnost je ve změnách k současným trendům jak ve vizualitě tak ve funkcionalitách.“
David Mudrák o vývoji Moodlu 2.2
,
Z dalších příspěvků nás pak nejvíce zaujaly následující:

Danuše Bauerová z hostitelské univerzity promluvila na téma: Personal Credit Portfolio. V příspěvku vyzdvihla změnu paradigmatu v pedagogice nejstručněji formulovatelnou jako: technology POWERED learning. Nastínila také, jak je důležité, aby si studenti uvědomovali, že jejich portfolio tvoří veškeré stopy, které po sobě zanechávají na internetu. Shrnula také své osobní zkušenosti s využiváním nástrojů webu 2.0 ve výuce matematiky.

Marek Kocan představil možnosti rozšíření Moodlu pomocí nástroje PNIR vyvinutého PragoData Consulting, s.r.o, oficiálním Moodle partnerem pro ČR.

Ĺubica Stuchlíková ze Slovenské Technické Univerzity s nadšením sobě vlastním představila vývoj řešení elearningu na její domácí univerzitě.

Radka Juřičková z VŠB-TUO představila postup realizace e-learningových kurzů odborné angličtiny v rámci projektu InterDV.

Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková
Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková s elegancí a vtipem představili využívání moodlu pro potřeby jazykové výuky na Univerzitě v Pardubicích. Zdůraznili využití glosáře, Hot Potatoes, Voki a Wordle jako nástrojů rozšiřujících možnosti výuky v Moodlu.

František Smrčka shrnul dosavadní zkušenosti se zaváděním e-learningu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, které začali v roce 2009. V současnosti je vytvořeno 150 studijních opor, které procházejí evaluační procedurou.
Pavel Smutný se ve svém příspěvku věnoval momentálně bouřlivě se rozvíjejícímu fenoménu – tvorbě infografik. Představil využitelné nástroje a příklady konkrétních postupů a výsledků v této oblasti.

Panelová diskuse
Po prezentaci příspěvků proběhla panelová diskuse.

Večer jsme se zúčastnili společenského večera v prostorách předsálí auly VŠB- TUO, který zpestřil dechový kvartet z Ostravské univerzity. V diskusi jsme pak pokračovali v nedalekém podniku U vrtule.

Z patečního programu nás zaujali následující příspěvky.

Tomáš Sochor shrnul sedmileté zkušenosti s testováním v Moodlu a to jak v podobě testování v běžné výuce, tak se také zmínil o využití pro přijímací řízení.

Tomáš Kotouč o IS/STAG
Bohumil Havel shrnul změny v oblasti testování v nových verzích a vyzdvihl především novinku v podobě zavedení možnosti sledovat jistotu odpovědi studenta a zahrnutí tohoto komponetu do testování.

Tomáš Kotouč představil současné možnosti IS/STAG a jeho propojování s Moodlem.

Igor Kopetschke shrnul zkušenosti liberecké Technické univerzity s úskalími rozšiřování nabídky studujícím o videostream přednášek.