středa 26. září 2012

Zpráva ze semináře Global Education and Adult Learning: What Can Global Education Offer to Adults?


Seminář s tímto názvem pořádala v rámci projektu Global Education Without Borders nezisková organizace NaZemi. Na semináři se sešlo více než 40 účastníků z 6 zemí střední a jižní Evropy (ČR, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Řecka) a přednášející z Jižní Afriky a Irska.

Liam Wegimont v akci
V neděli 16.9. zahájil hlavní část programu Liam Wegimont z Irska, keynotespeech nazvanou Global Education and Adult Learning. Liam Wegimont ovšem nepřednesl suchý proslov od řečnického pultíku, ale proměnil svoji přednášku v sérii na sebe navazujících interaktivních akcí ,při nichž si účastníci dokonale uvědomili důležitost globálního rozměru v našem uvažování (nejen) o vzdělávání dospělých.

Simanga Sithebe
Odpoledne bylo ve znamení workshopů. První na téma Peace Education after the apartheid vedl Simanga Sithebe z Jížní Afriky. Problémy vzdělávacího systému současné Jižní Afriky nám nastínil pomocí karikatur z Jihoafrických novin, které nám předložil k diskusi. Následně přednášel o roli vzdělávání při boji proti těmto problémům.
Renate Sova
Workshop Global Education vedla Renate Sova z rakouské organizace Südwind. Svůj workshop věnovala práci se staršími lidmi a možnostem, které jim nabízí globální vzdělávání.

V pondělí jsme v rámci workshopu zorganizovaného formou World Café probírali vzdělávání dospělých v ČR, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Řecku. Následovali tři workshopy věnované těmto tématům: Social Media in adult Education; Coca-colonisation a Fair trade Towns – entry points for GE?. My jsme se účastnili workshopu, na kterém Sofia Papadimitrou z Řecka představila základní aspekty využívání sociálních médií ve vzdělávání dospělých. Od workshopu jsme čekali trochu podrobnější informace hlavně ve směru využití těchto nástrojů při vzdělávání, ale pro začátečníky v této oblasti byl workshop dobrým úvodem do různých typů sodiálních médií.

Odpoledne nás čekal brainstormingový workshop. Diskutovali jsme témata týkající se vzdělávání dospělých – například zda je globální vzdělávání politické či nikoliv; nebo zda je možné financovat globální vzdělávání ze zdrojů soukromých firem.
Diskuse nad problémy

Celkově byl pro nás tento seminář velmi obohacující v mnoha směrech. Poznali jsme mnoho zajímavých lidí z různých oblastí neziskového sektoru, které spojuje globální rozvojové vzdělávání. Prohloubili jsme si znalosti v této oblasti a v neposlední řadě jsme získali mnoho inspirace, jak vést podobná setkání. Lektorky a lektoři nám přestavili množství interaktivních technik, které lze využít ve vzdělávání dospělých.

Vícedenní seminář byl náročnou událostí jak pro organizátory tak i účastníky a tímto bychom chtěli poděkovat všem z NaZemi za hladký průběh a skvělou atmosféru. Interaktivně a nehierarchicky vedené workshopy během tří dní přispěli k tomu, že jsme se skutečně vzájemně poznali, a doufejme, že právě díky této intenzivní zkušenosti na sebe další spolupráce nedá dlouho čekat.

Seminář se uskutečnil ve dnech 15.-18. září 2012 pod názvem Global Education and Adult Learning: What Can Global Education Offer to Adults? a konal se v hotelu Myslivna v Brně.