pátek 22. dubna 2011

Seminář o moderních technologiích ve vzdělávání z 12.4. 2011

 Centrum pro studium vysokého školství v. v. i. v rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky připravilo seminář o Moderních technologiích ve vzdělávání.

Prezentace z nich jsou dostupné níže:
Úvodní prezi k semináři
Nová média v kostce
Web 2.0 a vzdělávání
Jak vytvořit skvělé Prezi

úterý 19. dubna 2011

V. mezinárodní vědecké konference Inovační proces v e-learningu

 Dne 10. 3. 2011 zorganizovala Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzitě v Bratislavě pátou mezinárodní konferenci o e-learningu. Většina účastníků byla ze Slovenské republiky, několik účastníku dorazilo z České republiky a Polska. Pomocí videokonference měli být zastoupeni i kolegové z Kazachstánu.
Konference se potýkala s tím, že několik plánovaných příspěvků bylo zrušeno. Kvůli technickým problémům se nakonec nezdařil videokonferenčí vstup kolegů z Kazachstánu.
Na konferenci zazněli příspěvky, které se týkaly všech forem vzdělávání. Byly zde představeny praktické aplikace pro LMS Moodle. Kolegové z Ekonomické univerzity v Krakově se s námi podělili o své zkušenosti s e-learningem.
Nejpřínosnější byly ale diskuse mezi účastníky, kdy Jaroslav Kultán vyvolal debatu nad vymezením termínu e-learning a kritizoval nejednoznačnost jeho užívání. Ptal se v čem se liší distanční vzdělávání a e-learning.
Konference byla zajímavým přehledem dění u našich východních sousedů, prospělo by jí ale větší časový rozsah a méně chybějících příspěvků.