čtvrtek 5. června 2014

E-LEARNING FORUM 2014: VZDĚLÁVÁNÍ V SÍTI ZMĚNVe středu 16. dubna proběhl již 14. ročník konference E-learning forum, která je zaměřena na využívání ICT ve firemním vzdělávání. Místem konání konference byl jako minulý rok hotel Barceló.Konferenci organizovala Společnost Semis s.r.o. ve spolupráci s vzdělávací společností 1. VOX a.s. a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha. Konferenci moderoval Michal Kanrklík.
Konferenci zahájili PhDr. Bohumír Fiala (Semis spol. s.r.o.),a Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (1. VOX a.s.). Následoval příspěvek PhDr. Františka Hroníka z Motiv P s.r.o., který pohovořil o současných trendech
PhDr. František Horník
v elektronickém vzdělávání. Podle jeho informací se očekává, že e-learningový byznys překročí nejpozději v roce 2015 hranici 200 miliard USD. Trendem je zkracování vzdělávácích kurzků obecně a jednodenní prezenční kurzy nahrazuje e-learningová forma. Zkracuje se i čas na výuky, zatímco optimální čas pro klasickou e-learningovou lekci je 20-45 minut, u videí se jedná o dobu 3-5 minut a u aplikací pro mobily o dobu 1-3 minut na lekci.

Trendem je používání výukových videí. V roce 2019 se očekává, že polovina výuky bude on-line, s čímž koresponduje například snaha Jížní Korei do roku 2020 zrušit papírové učebnice a nárůst distančního vzdělávání na základních a středních školách v USA o 19% oproti roku 2012.
Z dalších příspěvků nás zaujala prezenta Ph.Dr. Jaroslava Jindry a Mgr. Petra Vinše z Aisis o.s. o výrobě výukového videa. Bylo vidět zaujetí, s kterým připravují výukové pořady. Ukázaly různé formáty videí od dokumentu přes využití prvků grotesky.
Ing. Michal Zwinger (Rozečti.se) prezentoval nástroj na rychlé čtení. Zdůraznil přitom, že kromě dobrého obsahu je třeba věnovat pozornost funkčnosti edukačního prostředí, tak aby jeho ovládání bylo intuitivní. Kromě aplikace na učení se rychločtení představil vyvíjenou aplikaci Levebee, která je zaměřena na osoby s poruchami čtění.
RNDr. Bohumil Havel z PragoData Consulting, s.r.o. se zamýšlel nad Gamifikací v oblasti e-learningu. Konkrétně se věnoval využítí digitálních odznaků, které od verze 2.5. podporuje LMS Moodle. Zmínil i českou platformu pro odznaky Veriod.
Ing. Tomáš Feige
Ing. Tomáš Feige z IBM Competence Centre se zabýval využítím interních sociálních sítí k rozvoji a vzdělávání pracovníků. Uváděl příklady z FIS na VŠE, která má vlastní univerzitní sociální síť. Podle jeho názoru je třeba přejít z push modelu na pull model v oblasti firemního vzdělávání, aby se efektivněji využívali znalosti lidí uvnitř firmy.
Ing. Michal Ondráček
Po obědě představil příklad využítí interní sociální sítě v malé firmě o 5 zaměstnancíh Ing. Michal Ondráček z Koučink Centrum s.r.o. Ukázal, že i v malé firmě má využívání takovéto sítě smysl.
Ing. Miluše Jurošková, CSc z Business Link s.r.o. představovala využítí mobilních zařízení pro vzdělávání. Prozdradila, že pro úpravu těchto aplikací používají redakční systém Efortix.
Michal Kanrlík představil využívání odborných skupina a diskusních for v oblasti informálního vzdělávání.
Konference přinesla celou řadu zajímavých příspěvků a byla platformou pro setkávání vzdělavatelů dospělých nejen z firemního, ale i neziskového a veřejného sektoru. Na další již jubilejní 15. ročník se můžeme těšit 15.4.2015.