pátek 15. února 2013

 Máme výbornou zprávu pro zájemce ze zemí, které jsou účastnickými zeměmi Středoevropské iniciativy (CEI - Central European Initiative). Konference DisCo 2013 byla podpořena grantem Středoevropské iniciativy. Více informací na našich webových stránkách: http://disconference.eu/