pondělí 22. srpna 2011

Konference "Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík" KONOD 2010

 

Konference je pořádána Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku (SR). Je určena všem, které zajímá problematika vzdělávacích cílů.


ODBOROVÁ DIDAKTIKA - INTERDISCIPLINÁRNY DIALÓG 2011


Konferencia sa koná pod záštitou


dekana PF KU doc. PaedDr. Tomáša Jablonského PhD., m. prof. KU

Ružomberok 20. októbra 2011


Téma: Edukačné ciele a odborová didaktika
Poznámka: Termínom edukačné ciele myslíme všetky skupiny cieľov stanovovaných vo výchove a vzdelávaní (kognitívne, afektívne, psychomotorické...)
Tematické okruhy:
1. Porovnanie problémov pri stanovovaní a dosahovaní cieľov v pedagogickomprocese v minulosti a dnes
2. Teoretická báza konceptu edukačný cieľ z hľadiska odborovej didaktiky
3. Taxonómie edukačných cieľov a ich konkrétne aplikácie vo vyučovacíchpredmetoch
4. Meranie efektivity dosahovania cieľov v teórii a praxi predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania
5. Edukačné ciele a aktuálna školská reforma (a prípadne porovnanie so zahraničím)
6. Edukačné ciele z hľadiska dynamiky implementácie IKT vo vzdelávaní


Všechny další důležité informace naleznete na stránkách konference.


středa 17. srpna 2011

Karty rychlé nápovědy Moodle

Členové občanského sdružení RokIT připravili sadu karet pro rychlou orientaci v Moodlu. Nalézt je můžete zde, jsou zdarma a k volnému šíření za dodržení několika podmínek.

Univerzita Hradec Králové přechází k LMS Moodle

 Moodle nahradí na třech fakultách ( Pedagogické, Filozofické a Přírodovědecké) a na Ústavu sociální práce doposud používané prostředí WebCT. Fakulta informatiky a managementu zůstává u využívání WebCT. Rozhovor s Mgr. Václavem Maněnou, Ph.D. z Filozofické fakulty UHK o tom jak probíhal přechod k novému LMS systému najdete zde.