pondělí 11. července 2011

Vysoké školy v internetových sociálních sítích


Před dvěma dny se na Mashable objevil zajímavý článek - Čtyři způsoby, jak mohou vysoké školy posunout svoji přítomnost v sociálních sítích na vyšší stupeň. Je od Dana Klamma, který pracuje jako koordinátor marketingu a komunikace a je zodpovědný za působení socialních mediích na Syrakuské univerzitě.
                                     
Jak poukazuje na začátku svého článku, přítomnost v internetových sociálních sítích se stává v USA již předmětem hodnocení ze strany médií a různých organizací například: Student Advisor:Top 100 Social Media Colleges” a USA Today:  “20 colleges making good use of social media”. Je tak reflektován trend, který z tohoto prostředí vlastně vyšel.

Školy se podle něho nachází v bodě, kdy jsou přítomny v sociálních sítích jako subjekt, ale mnoho z nich ještě úplně neproniklo do ducha sociálních médií, a nedokáží tak využít jejich potenciál. Sociální média přitom představují bohaté možnosti pro zapojení zájemců o studium, současných studentů, absolventů a dalších...

Dan Klamm navrhuje školám tyto čtyři kroky:

1. koordinujte svoji přítomnost v sociálních médiích v rámci různých částí školy
2. investujte do vzdělávání a školení
3. zapojte studenty!
4. Vytvořte účet rektora/ děkana vaší školy na Twitteru!

V rámci prvního bodu zmiňuje nesnadnost zvládnutí kominkace v sociálních sítích, především z důvodu nutnosti znovu nastavit kompetence a provázat informační kanály jak uvnitř školy, tak především navenek.

Na příkladu absolventa který na síti LinkedIn oznamuje, že získal novou práci a studenta majícího zájem o nevypsaný obor, ukazuje, že nejde pouze o to udržovat aktivitu v rámci sítě, ale především ji využít k věcem, které se dříve nedali dělat – tj. k snadná možnost získání velkého množství informací ve velmi krátkém čase.

Druhý bod znovu opakuje v zásadě starý znamý fakt, že pokud máme nový nástroj, nestačí ho mít - v tomto případě v něm být přítomem či mít mnoho fanoušků, je nutné vědět jak a k čemu ho používat a aktivně to také dělat. Ukazuje to na přítomnosti škol v sítí LinkedIn – hodně jich tam je, mnoho má desítky tisíc absolventů, ale umí toho využít pro sebe a být nápomocné jim?

Zapojte studenty – ukazuje na příklady toho, kdy se studenti v rámci studijní praxe mohou věnovat aktivitě, která je zároveň ku prospěchu školy. Na Stanfordské univerzitě tak tým studentů tvoří obsah pro účty školy na facebooku či twitteru. Jinde využívají k propagaci rozhovory s úspěšnými absolventy, které jsou přístupné přes Youtube.

Když vedoucí představitel školy tweetuje (nebo bloguje), nastavuje tak tón transparentnosti a signalizuje skutečný zájem o komunikaci s akademickou obcí v rámci školy. Není tolik podstatné zda jsou tweety o tom, co bylo k snídani, či zda to jsou zajímavé postřehy z každodenního jednání nebo zda vyvolává otázky, na které chce znát odpoěď. Už pouhá skutečnost, že tyto komentáře jsou, on-line dělá vysokou školu přátelštější a otevřenější jak k jejím studentů a zaměstnancům, tak navenek. Kromě je to vyslání zprávy, že si škola cení inovativnosti a moderních způsobů komunikace.

Z následné diskuse pod článkem výplývá několik věcí: školy by rády, aby se navenek prezentovaly jasným a jednotným hlasem, ale nejsou schopné/ochotné nastavit své vnitřní fungování, tak aby to bylo uskutečnitelné. Podstatné je také stanovit, o jaký cíl nám vlastně jde. Místo složitého řešení změny vnitřních pravidel (pro fungování např. webové stránky) je problém vyřešen vytvořením nové webové stránky – pro „živou“ komunikaci, jak uvádí Stev Holt z University of Tennesee a jejíž stránka je dobrým příkladem, toho jak by to mohlo vypadat.

čtvrtek 7. července 2011

eLearning Papers 24

Autoři úvodníku posledního čísla eLearning  Papers, již s pořadovým číslem 24 - Antonio Bartolomé, Lluís Tarín, Tapio Koskinen  upozorňují, že zatímco účel univerzit může zůstavat po celá staletí stejný, svět kolem nich prochází významnými změnami. Za hlavní výzvy a trendy považují masifikaci, globalizaci a internacionalizaci, distanční vzdělávání, digitalizaci, privatizaci, požadavky na kvalitnější studijní zkušenosti, globální přelévání talentů, žebříčkování univerzit a fenomén světového srovnávání, zajištění kvality a spolupráci univerzit s průmyslem.

Následující články posledního vydání eLearning Papers vám snad trochu pomohou se v této spleti různorodých problematik lépe orientovat.

Degrees for Open Learning? od Bernda Remmeleho je oficiálně přeložen v resumé jako Úvahy o validaci znalostí získaných prostřednictvím otevřeného vzdělání  a přináší: "... možnost definování komercializovatelných služeb ve vztahu k funkci selektivnosti s tím, že instituce zajišťující udělení titulu mohou studujícím nabídnout kredity za kompetence získané prostřednictvím otevřeného studia... Některé současné vývojové trendy, ke kterým patří francouzská „validace vzdělání získaného zkušeností“ (Validation des acquis de l’expérience – VAE), jsou důkazem reálnosti tohoto scénáře.

 Virtual Mobility: the value of inter-cultural exchange autorů: Claudia Dondi, Rosany Montes, Miguela Gea, Taniay Salandin se věnují ve svém příspěvku reformulovaci koncept virtuální mobility a prezentují projekt „Movinter Modelling Framework“, který napomáhá vysokoškolských institucím při koncipování a zavádění integrovaného využití virtuální mobility v zájmu posílení internacionalizace studijních zkušeností. 

Implementing online or hybrid courses in a traditional university (Zavádění on-line kurzů či kombinovaného studia na tradiční univerzitě) od autorky Jacqueline L. Cahill zvažuje návrh usilující o zavedení e-learningu na tradiční uverzitě, který se opírá o koncepci změn ve vzdělávacím procesu. Ozřejmuje hlavní překážky bránící zavedení on-line výuky na amerických vysokoškolských institucích a definuje strategie a stimuly, které by univerzity měly uplatnit, aby mohly tento úkol splnit. 

Models and instruments for assessing Technology Enhanced Learning Environments in higher education (Modely a evaluační nástroje pro technologiemi podporované studijní prostředí na vysokých školách) od Antonia Manuela Valente de Andrade, Sérgia Andrého Teixeira Ferreiry prezentují v této studii, která je výsledkem důkladného průzkumu existující dokumentace na dané téma, prezentujeme základní linie pro průběžnou evaluaci technologiemi podporovaného studijního prostředí (coby nástroje managementu). V celém článku se zdůrazňuje důležitost permanentní evaluace prováděné v daném kontextu. Jsou též prezentovány jednotlivé modely, metody a nástroje sběru dat, které institucím umožní rozvíjet evaluační procedury zasazené do kontextu.

Developing 21st century skills: Web 2.0 in higher education. A Case Study  (Rozvíjení dovedností 21. století: Web 2.0 ve vysokoškolském vzdělávání. Případová studie ) autorek: Ilona Buchem, Henrike Hamelmann jejich článek je zprávou ke kolaborativnímu projektu, který proběhl v období od října 2010 do února 2011 za účasti 47 studentů ze dvou univerzit aplikovaných věd v Berlíně a Mnichově v rámci dvou pilotních univerzitních studijních programů a následné studie o integraci služeb Web 2.0 jako obsahu a výukové metody. 

Flexible education: Analysing the changing demographic of online students at the UOC (Flexibilní vzdělávání: analýza měnící se demografie on-line studentů na UOC) od autorksého kolektivu skládajícího se z: Imma Tubella Casadevall, Begoña Gros Salvat, Xavier Mas García, Clara Macau Nicolau, kteří se věnují posledním změnám demografického rozložení studentů na Katalánské otevřené univerzitě (UOC) a zaměřují se jednak na analýzu hlavních důvodů, které motivují mládež mladší 21 let k volbě studia na on-line univerzitě, jakož i na zjištění, jaké jsou její zkušenosti coby virtuálního studenta.

Distance education and eLearning practices: In Turkey and Eastern countries (Distanční vzdělávání a praktické zkušenosti s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě) od Ugura Demiray  prezentuje sociálně-politickou a historickou analýzu zavádění distančního vzdělávání a praktických zkušeností s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě. Kromě toho komentuje možnosti a výzvy, které se objevují díky narůstající přítomnosti ICT v současném kontextu globalizace vysokoškolského vzdělávání. 

Change processes in the university: a diagnosis of institutional culture and social dynamics (Proces změn na univerzitách: diagnóza institucionálního vzdělávání a sociální dynamiky) autorů : Marina Tomàs, Mariana Fuentes, M.Dolors Bernabeu Tamayo; cílem této výzkumné práce je zkoumat vztahy a dynamiku ovlivněné probíhajícími změnami a inovacemi ve vysokoškolských institucích tak, aby se napomohlo lepšímu chápání inovací na univerzitě v době, kdy na evropských vysokých školách probíhají důležité změny. Zkoumání bylo podrobeno šest inovací uskutečněných na třech různých katalánských univerzitách (Španělsko) při použití různých postupů, jako jsou zacílené interview, cílené skupiny a analýza dokumentů.

Doufáme, že výše uvedené shrnutí vás navnadí k nahlédnutí na stránky eLearnig Papers!

pondělí 4. července 2011

Moodle aplikace pro mobilní zařízení oficiálně představena

1. července skutečně došlo k představení Moodle aplikace pro mobilní zařízení, jak jsme již dříve informovali v našem článku. Aplikace vyžaduje upgrade Moodlu na verzi 2.1, která byla představena ve stejný den. Více informací k verzi 2.1. můžete nalézt v článku na oficiálních stránkách Moodlu. Detaily k mobilní aplikaci a jeímu nastavení pak naleznete zde. Aplikace je prozatím dostupná pouze v anglickém jazyce, doufáme ale, že česká verze bude časem také k dispozici.

Jako ochutnávku a malou návnadu screenshot toho jak bude aplikace vypadat na displayi našich chytrých telefonů. Jak se vám líbí?