čtvrtek 5. června 2014

E-LEARNING FORUM 2014: VZDĚLÁVÁNÍ V SÍTI ZMĚNVe středu 16. dubna proběhl již 14. ročník konference E-learning forum, která je zaměřena na využívání ICT ve firemním vzdělávání. Místem konání konference byl jako minulý rok hotel Barceló.Konferenci organizovala Společnost Semis s.r.o. ve spolupráci s vzdělávací společností 1. VOX a.s. a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha. Konferenci moderoval Michal Kanrklík.
Konferenci zahájili PhDr. Bohumír Fiala (Semis spol. s.r.o.),a Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (1. VOX a.s.). Následoval příspěvek PhDr. Františka Hroníka z Motiv P s.r.o., který pohovořil o současných trendech
PhDr. František Horník
v elektronickém vzdělávání. Podle jeho informací se očekává, že e-learningový byznys překročí nejpozději v roce 2015 hranici 200 miliard USD. Trendem je zkracování vzdělávácích kurzků obecně a jednodenní prezenční kurzy nahrazuje e-learningová forma. Zkracuje se i čas na výuky, zatímco optimální čas pro klasickou e-learningovou lekci je 20-45 minut, u videí se jedná o dobu 3-5 minut a u aplikací pro mobily o dobu 1-3 minut na lekci.

Trendem je používání výukových videí. V roce 2019 se očekává, že polovina výuky bude on-line, s čímž koresponduje například snaha Jížní Korei do roku 2020 zrušit papírové učebnice a nárůst distančního vzdělávání na základních a středních školách v USA o 19% oproti roku 2012.
Z dalších příspěvků nás zaujala prezenta Ph.Dr. Jaroslava Jindry a Mgr. Petra Vinše z Aisis o.s. o výrobě výukového videa. Bylo vidět zaujetí, s kterým připravují výukové pořady. Ukázaly různé formáty videí od dokumentu přes využití prvků grotesky.
Ing. Michal Zwinger (Rozečti.se) prezentoval nástroj na rychlé čtení. Zdůraznil přitom, že kromě dobrého obsahu je třeba věnovat pozornost funkčnosti edukačního prostředí, tak aby jeho ovládání bylo intuitivní. Kromě aplikace na učení se rychločtení představil vyvíjenou aplikaci Levebee, která je zaměřena na osoby s poruchami čtění.
RNDr. Bohumil Havel z PragoData Consulting, s.r.o. se zamýšlel nad Gamifikací v oblasti e-learningu. Konkrétně se věnoval využítí digitálních odznaků, které od verze 2.5. podporuje LMS Moodle. Zmínil i českou platformu pro odznaky Veriod.
Ing. Tomáš Feige
Ing. Tomáš Feige z IBM Competence Centre se zabýval využítím interních sociálních sítí k rozvoji a vzdělávání pracovníků. Uváděl příklady z FIS na VŠE, která má vlastní univerzitní sociální síť. Podle jeho názoru je třeba přejít z push modelu na pull model v oblasti firemního vzdělávání, aby se efektivněji využívali znalosti lidí uvnitř firmy.
Ing. Michal Ondráček
Po obědě představil příklad využítí interní sociální sítě v malé firmě o 5 zaměstnancíh Ing. Michal Ondráček z Koučink Centrum s.r.o. Ukázal, že i v malé firmě má využívání takovéto sítě smysl.
Ing. Miluše Jurošková, CSc z Business Link s.r.o. představovala využítí mobilních zařízení pro vzdělávání. Prozdradila, že pro úpravu těchto aplikací používají redakční systém Efortix.
Michal Kanrlík představil využívání odborných skupina a diskusních for v oblasti informálního vzdělávání.
Konference přinesla celou řadu zajímavých příspěvků a byla platformou pro setkávání vzdělavatelů dospělých nejen z firemního, ale i neziskového a veřejného sektoru. Na další již jubilejní 15. ročník se můžeme těšit 15.4.2015.


čtvrtek 20. února 2014

Konference DisCo 2014 se blíží
V červnu se opět chystá DisCo, mezinárodní konference věnovaná využití ICT ve vzdělávání

Ve dnech 23. až 25. června 2014 se bude konat již 9. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo, která se věnuje využívání informačních technologií ve vzdělávání. Jak už se stalo v posledních letech tradicí, konferenci pořádá Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Partnery konference jsou  firmy Ingeus, Navreme, Pradec, Veriod a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a jeden z největších evropských vzdělávacích portálů Open Education Europa.
9. ročník nese podtitul Media literacy education from pupils to lifelong learning. Konference je určena zájemcům o využívání moderních informačních technologií ve vzdělávacím procesu z řad učitelů, vzdělavatelů dospělých, personalistům z řad privátního, veřejného i neziskového sektoru. Na konferenci bude otevřena i sekce věnovaná vzdělávacím startupům. Mezi základní témata konference patří Celoživotní vzdělávání a lidé a instituce (vzdělávání digitální generace, role rodiny a neziskového sektoru v informační gramotnosti, národní politiky v mediálním vzdělávání, budování vědomostní společnosti, role knihoven v tomto procesu, informační a mediální gramotnost v kontextu různých zemí a kultur), Teorie celoživotního vzdělávání (formální a neformální celoživotní vzdělávání, metodologie vzdělávání seniorů pomocí nových médií, data mining při vzdělávacím procesu), Celoživotní vzdělávání a praxe (digitální odznaky ve vzdělávání, ramifikace, trendy v e-leasingu, blend leasingu a m-leasingu, web 2.0. ve vzdělávání, MOOC).
Součástí konference budou i praktické workhopy, například workshop o Online kariérovém centru nebo využívání digitálních odznaků ve vzdělávání pomocí platformy Veriod. Můžete se také těšit na Wiki sekci, která bude určená krátkým prezentacím zajímavých projektů, panelovou diskusi na vybrané téma a plakátovou sekci. Mezi zvané řečníky tento rok budou patřit profesor Miguel Gea, ředitel Virtual Learning Centre at University of Granada, ze Španělska, doktor Thomas Pffefer, sociolog vzdělávání z University Krems v Rakousku a generální ředitel firmy Ingeus GmbH Marc Hanke.
Na konferenci budete moci probrat nejnovější poznatky s experty z celého světa a to nejenom při přestávkách na kávu, ale také v rámci dvou společenských večerů. Minulý rok se konference účastnilo 87 účastníků z 26 zemí světa.
Více informací o konferenci najdete na www.disconference.eu.