pátek 7. prosince 2012

Zpráva z konference TTI 2012


Ve dnech 5.-6. listopadu 2012 jsme se zúčastnili jako spolupořadatelé mezinárodní konference Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference and Networking 2012 (TTI 2012). Hlavním pořadatelem byla společnost Prague Development Center s.r.o. Dalšími spolupořadateli byli Technologické centrum Akademie věd a Centrum pro vývoj a inovace. Konference probíhala v hotelu Don Giovanni.
Hlavním tématem konference bylo rozvíjení inovací napříč různými obory. Konference měla svoji akademickou část a také byznys sekci. Byla zaměřena hlavně na výměnu zkušeností a rozvíjení partnerství mezi českými účastníky a návštěvníky ze zemí SNS. 
Konferenci zahájil ředitel Prague Development Center s.r.o. dr. Orifjan Namozov, spolu se zástupcem Kazašské národní zemědělské univerzity profesorem Zhenisbekem Suleimenovem, Ing.Františkem Masopustem, výkonným ředitelem Komory pro hospodářské styky se SNS a ředitelkou Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. Ing. Helenou Šebkovou, CSc.
První dopolední blok byl věnován úspěšnému přenosu inovací do praxe. Sekci zahájila Martina L. Jakl, která porovnávala podporu přenosu inovací v České republice a Švýcarsku. Dále pak Beom Tai Kim z Korejského institutu pro duševní vlastnictví. V jeho příspěvku o podpoře inovací v Jižní Korei nás zaujala vysoká návratnost dotazníků (93%) z šetření provedeného mezi korejskými státními institucemi.
Druhý dopolední blok byl věnován případovým studiím rozvíjení inovací ve farmacii, v potravinářství, zemědělství a v produkci obnovitelné energie. Odpoledne bylo věnované financování inovací a systémovým nástrojům na rozvoj inovací. Blok zahájil ředitel vnějších vztahů Evropského investičního fondu doktor Piyush Unalkat příspěvkem věnujícím se proměnám ve způsobech financování technologických transférů z univerzit do podnikové praxe za účasti Evropského investičního fondu. Projekt InTraMed-C2C, který propojuje výzkum v oblasti lékařství představila Tina Igličar z CVVI. Liudmyla Rusina a Inna Malukova Národní ukrajinské univerzity hovořily o tom, jak funguje dlouhodobé vzdělávání na Ukraině. Sekci zakončila Albena Vutsova ze Sofijské univerzity Svatého Klimenta Ohridského, která prezentovala různé příklady toho, jak probíhá přenos inovací do praxe v Bulharsku.
Druhá odpolední sekce se zabývala tím, jak přenášejí inovace do komerční sféry univerzity. Vystoupil v ní například Jiří M. Fuschs z Karlovy Univerzity s příspěvkem Knowledge and Technology Transfer at the Charles University in Prague nebo Libor Hrstka z ČVUT s tématem vycházejícím ze zkušeností kanceláře pro technologický transfer z ČVUT.
V úterý začala konference 2 minutovými seznamovacími rozhovory mezi partnery z byznys sféry. Dopolední sekce pak byla věnována inovacím na poli vzdělávání. Sekci zahájil Jakub Štogr z Navreme Boheme s.r.o., který shrnul nejdůležitější trendy v oblasti inovací a vzdělávání. Následně jsme prezentovali m-learning jako nejnovější vzdělávací platformu. Pak následovaly prezentace na témata inovací vzdělávání v medicíně a agronomii od delegátů z Kazachstánu.
Odpolední blok zahájil Filip Huněk ze společnosti BrandzFriends s prezentací věnovanou využíváním Facebooku k marketingovým kampaním. Následovalo několik přednášek věnovaných inovacím v oblasti botaniky. Poslední sekci zahájil docent Karel Müller, který srovnával český systém inovací s rakouským a finským. Z této sekce zmíníme ještě přednášku profesora Viktora Boicova z Litvy, který přednášel o využívání GPS technologie pro sledování automobilové dopravy v Litvě. 
Konference byla tématicky velmi pestrá. Jejím hlavním kladem bylo pestré publikum z mnoha zemí z expertů z akademické sféry i zástupců  komerční sféry a státní správy.