úterý 17. května 2011

Horizont report 2011


Horizont Report je nejšířeji vnímanou předpovědí pronikání a využívání technologií do vzdělávání. Vydávána je od roku 2002 New Media Consortium a od roku 2005 ve spolupráci s EDUCAUSE Learning Initiavive. V posledních letech o ní u nás pravidelně informuje například Bořivoj Brdička ve svých článcích na učitelském spomocníku.

HR vzniká spoluprácí více než pěti stovek odborníků ze všech dotčených oblastí. Každý rok je třetina této skupiny obměněna, aby byly získány nové pohledy na věc. Jedná se o kvalitativní typ výzkumu prováděný modifikovanou metodou Delphi. V první části výzkumu je ze stovek možných vybráno dvanáct technologií. Těchto dvanáct je pak rozpracováno do podoby v jaké jsou publikovány v HR a z nich je následně vybráno šest které jsou prezentovány v publikované HR. Více k postupu lze nalézt ve wiki sloužící jako platforma pro celý postup.

HR vyzdvihuje v letošním roce tyto trendy:
  •  Množství a snadná dostupnost materiálů stejně tak jako možnost a snadnost navazování kontaktů prostřednictvím internetu jsou stále zvětšující se výzvou při promýšlení role vzdělavatelů.
  •  Lidé očekávají, že mohou pracovat i studovat kdykoli a odkudkoli budou chtít.
  • Svět práce je stále více záležitostí spolupráce a tento fakt je třeba zohlednit v tomm jak je strukturována práce studentů.

A jako hlavní shledává tyto výzvy:
  • Digitální a mediální gramotnost se stávají klíčovými  v každé disciplíně a profesi.
  • Používané ukazatele hodnocení zaostávájí za novými vědeckými formami autorství, vydávání a technologiemi výzkumu.
  • Ekonomické tlaky a nové modely vzdělávání představují úplně novou konkurenci tradičním modelům univerzity.
  • Udržet krok s rychlým šířením informací, softwarových nástrojů a zařízení je náročné pro studenty i učitele.

Výsledky jsou řazeny do třech časových období dle předpokládané doby osvojení.


Horizont Report 2011

Doba osvojení

T
E
C
H
N
N
O
L
O
G
I
E

0- 1 rok
2 – 3 roky
4 – 5 let
Elektronické knihy
audiovisualita/ interaktivita/sociální elementy odkazy k tématu na delicious.com

Rozšířená realita
vizuální metafory/ prostorové umístění odkazy k tématu  na delicious.com

Snímání dotyků a pohybu
ovládání gesty /pohyby
odkazy k tématu  na delicious.com

Mobilní zařízení
aplikace, GPS, mashupy odkazy k tématu  na delicious.com

Výukové hry
ne- digitální / ne- kolaborativní digitální / kolaborativní digitálníodkazy k tématu  na delicious.com


Analýza výukových potřeb
Data-mining, interpretace, modelování odkazy k tématu  na delicious.comŽádné komentáře:

Okomentovat