pondělí 30. května 2011

Trendy ve vzdělávání 2011

Trendy ve vzdělávání 2011 se konají s podtitulem: Informační technologie a technické vzdělávání

Konference bude probíhat ve dnech 23. - 24. června 2011 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pořádá ji katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci a Českou asociací distančního universitního vzdělávání v Brně
pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. a děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Za cíl si pořadatelé kladou prezentaci poznatků a postupů odpovídajících novým trendům technického vzdělávání, výuky o informačních a komunikačních technologiích i výuky v příbuzných předmětech a oborech; publikaci
výsledků vědecké a odborné činnosti zaměřené na modernizaci výuky o technice, o informačních
a komunikačních technologiích, včetně technické výchovy handicapovaných.

Žádné komentáře:

Okomentovat