pátek 3. června 2011

Chcete studovat na Yale? V létě máte možnost!


Nechcete přes léto zahálet? Yale University nabízí možnost zůčastnit se pilotního projektu online studia pro studenty za hranicemi USA. Nabídka není sice nikterak veliká, nabízí se ke studiu čtyři kursy, ale pro pilotní verzi, jistě dostačující:

 "Introduction to the Politics of the Mideast" vedené Ellen Lust,


"Computational Finance" který vyučuje DonaldBrown.

 Za tyto dva kurzy lze získat kredity. V nabídce budou ještě dva další kurzy:

"Brains of Genius" který povede hudební historik Craig Wright

"Jazz and Race in America" vyučovaný hudebníkem a skladatelem Tomem Duffym.

 Willianm Whobrey proděkan Yale College a děkan Letní školy a Speciálních programů k tomu v článku pro Yale Daily Bulletin uvedl: "Jsme přesvědčeni, že on-line vzdělávání pokročilo daleko - technicky a pedagogicky - v posledních pěti letech, a již není v situaci, kdy se budete dívat na video online a uděláte si kvíz. Pro kurzy u nás, budou zahována výuka ve třídách a očekává se od studentů. že budou on- line v určitou konkrétní dobu, kdy se budou moci zapojit do dění ve třídě. Hlavní rozdíl bude spočívat v tom, že studenti se nebudou muset nacházet na půdě kampusu, ale jinak to bude stejně intenzivní zkušenost."

Jak dále uvádí bulletin, ve třídách nebude více než 25 studentů a každý student si může zapsat prácě jeden kurs.

Dle slov Wiliama Whobreyho hodlají v případě uspěšnosti pilotního programu v online výuce dále pokračovat a to nikoli osamoceně. Hodlají případně ke spolupráci přizvat další školy a W. Whobrey jmenuje University of Peking, National University of Singapore a Monterrey Tech v Mexiku.

Jediné co nám není z přihláška zcela jasné, je výsledné školné. Formlulář pro přihlášení na kurs Úvodu do politika na Blízkém východě úvádí kromě snesitelných 55$ také povinost mít zaplacené školné ve výšce 3000$. Podrobnosti ohledně skutečné výše poplatků pro studenty z jiného konce planety zjištujeme.


Žádné komentáře:

Okomentovat