čtvrtek 16. června 2011

Kapská deklarace otevřeného vzdělání

Přinášíme Vám překlad Kapské deklarace otevřeného vzdělání. Deklarace byla sepsána a vyhlášena sice již před několika lety ( v září 2007), ale dle našeho názoru nepostrádá aktuálnosti:


Kapská deklarace otevřeného vzdělání:

Naplňme příslib otevřených vzdělávacích zdrojů

Jsme na prahu globální revoluce ve výuce a učení. Pedagogové po celém světě vytvářejí obrovské množství vzdělávacích zdrojů dostupných díky internetu všem k užití a  tak prosazují politiku otevřenosti a bezplatnosti vzdělávacích zdrojů. Tito pedagogové budují svět, v kterém každý člověk na zemi může mít přístup k těmto zdrojům a zároveň může každý aktivně přispívat k veškerému lidskému vědění. Jsou to oni, kdo připravuje půdu nové pedagogiky, díky které pedagogové a studenti budou společně vytvářet, formovat a rozvíjet vědení a za pochodu si prohlubovat dovednosti a porozumění.

Toto vznikající hnutí otevřeného vzdělávání v sobě spojuje tradici sdílení dobrých nápadů s ostatními pedagogy a kolaborativní, interaktivní kulturu internetu. Toto hnutí je postaveno na přesvědčení, že každý by měl mít svobodu použít, upravit, vylepšit a šířit vzdělávací prostředky bez omezení. Pedagogové, studenti a ostatní, kteří sdílejí toto přesvědčení, se shromažďují v rámci celosvětového úsilí za dosažení přístupnějšího a účinnějšího vzdělávání.

Rozšiřující se globální fondy otevřených vzdělávacích zdrojů vytvořily živnou půdu pro toto úsilí. Tyto zdroje zahrnují studijní materiály šířené pod otevřenou licencí, učební plány, učebnice, hry, software a jiné materiály, které podporují výuku a učení. Přispívají k tomu, že vzdělání je dostupnější, zejména tam, kde peněz na učební materiály není dostatek. Také vyživují druh participativní kultury, vzdělávání, vytváření, sdílení a spolupráce, které rychle se měnící společnosti znalostí potřebují.

Nicméně otevřené vzdělávání není omezeno pouze na otevřené vzdělávací zdroje. Čerpá rovněž z otevřených technologií, které usnadňují spolupráci, flexibilní učení a otevřené sdílení výukových postupů umožňující pedagogům využívat nejlepší nápady svých kolegů. Toto se může také rozšířit o nové přístupy k hodnocení, akreditacím a kolaborativnímu učení. Porozumění a osvojování inovací, jako jsou tyto, je rozhodující pro dlouhodobou vizi tohoto hnutí.

K realizaci této vize existuje mnoho překážek. Většina pedagogů si není stále vědoma rostoucí nabídky otevřených vzdělávacích zdrojů. Mnoho vlád a vzdělávacích institucí buď neví, nebo není přesvědčeno o výhodách otevřeného vzdělávání. Rozdíly mezi systémy udělování licencí pro otevřené zdroje vytváří nedorozumění a nekompatibilitu. A samozřejmě většina světa ještě nemá přístup k počítačům a sítím, které jsou nedílnou součástí většiny současných snah otevřít vzdělávání.

Tyto překážky lze překonat, ale pouze tím, že budeme pracovat společně. Vyzýváme studenty, pedagogy, trenéry, autory, školy, vysoké školy, univerzity, nakladatelství, odbory, profesní společnosti, politiky, vlády, nadace a ostatní, kteří sdílejí naši vizi, aby se zavázali k snaze získat a podporovat otevřené vzdělávání, a zejména, k těmto třem strategiím pro zvýšení dosahu a vlivu otevřených výukových zdrojů:

1. Pedagogové a studenti: Za prvé, vyzýváme pedagogy a studenty, aby se aktivně podíleli na nově vznikajícím otevřeném vzdělávacím hnutí. Účast zahrnuje: vytváření, používání, přizpůsobování a zlepšování otevřených vzdělávacích zdrojů; osvojování si vzdělávacích technik/postupů postavených na spolupráci, objevování a vytváření znalostí; přizvání vrstevníků a kolegů k zapojení. Vytváření a používání otevřených zdrojů by mělo být považováno za nedílnou součást vzdělávání a mělo by být podle toho i podporováno a odměňováno.

2. Otevřené výukové zdroje: Za druhé, vyzýváme pedagogy, autory, vydavatele a instituce k uvolnění svých zdrojů jako otevřených vzdělávacích zdrojů. Tyto otevřené vzdělávací zdroje by měly být volně sdíleny prostřednictvím otevřených licencí, které usnadňují používání, revize, překlad, zlepšování a sdílení kýmkoli. Zdroje by měly být zveřejněny ve formátech, které usnadňují jak používání, tak i úpravy, a to tak aby vyhovovali rozmanitosti technických platforem. Kdykoliv je to možné, měly by být k dispozici ve formátech, které jsou přístupné pro lidi se zdravotním postižením a lidem, kteří ještě nemají přístup k internetu.

3. Otevřená vzdělávací politika: Za třetí, vlády, školské rady, vysoké školy a univerzity by měly učinit otevřené vzdělávání svojí prioritou. V ideálním případě by měly být vzdělávací zdroje financované daňovými poplatníky otevřenými vzdělávacími zdroji. Akreditace a schvalovací procesy by měly upřednostňovat otevřené vzdělávací zdroje. Úložiště vzdělávacích zdrojů by měla aktivně zahrnovat a vyzdvihovat otevřené vzdělávací zdroje.

Tyto strategie představují více než jen možnost udělat správnou věc. Představují moudrou investici do vyučování a učení pro 21. století. Umožní přesměrovat finanční prostředky z drahých učebnic k lepšímu vzdělávání. Učitelům budou pomáhat dělat dobře svoji práci a poskytnou nové příležitosti pro zviditelnění a globální dopad. Urychlí inovace ve výuce a studujícím umožní získat větší kontrolu nad učením. Jedná se tedy o strategie, které mají smysl pro každého.

Tisíce pedagogů, studentů, autorů, správců a politiků jsou již zapojeny do otevřených vzdělávacích iniciativ. Nyní máme příležitost rozšířit toto hnutí tak, aby zahrnovalo miliony pedagogů a institucí ze všech koutů Země, bohatších i chudších. Máme šanci oslovit politiky a ve spolupráci s nimi se chopit nabízených příležitostí. Máme příležitost zapojit podnikatele a vydavatele, kteří vyvíjejí inovativní otevřené obchodní modely. Máme šanci vychovat novou generaci studentů spojenou s otevřenými vzdělávacími materiály, kteří se budou schopni podělit o své nové znalosti a poznatky s ostatními. Nejdůležitější ovšem je, že máme příležitost výrazně zlepšit životy stovek milionů lidí po celém světě prostřednictvím volně dostupných, vysoce kvalitních, lokálně relevantních výchovných a vzdělávacích příležitosti.

My, níže podepsaní, zveme všechny jednotlivce i instituce aby se k nám připojili při podepisování Deklarace otevřeného vzdělávání z Kapského Města a svým podpisem se zavázaly k prosazování tři strategií uvedených výše. Také podporujeme ty, kteří se připojí k sledování dalších strategií v oblasti otevřených vzdělávacích technologiích, otevřeného sdílení výukových postupů i dalších postupů, které podporují širší působení otevřeného vzdělávání. S každou osobou nebo instituci, která činí tento závazek - i s každou další snahou formulovat naše vize -  se přesouváme blíž k světu otevřeného, flexibilního i efektivního vzdělávaní pro všechny.

Pokud s Deklarací souhlasíte, můžete připojit svůj podpis zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat