čtvrtek 30. června 2011

SCO 2011

22. a 23. června 2011 se v na Masarykově univerzitě v Brně konala již 7. konference SCO. Samotné konferenci přecházely 21. června workshopy. Největší zájem byl o workshop Davida Mudráka, zakladatele a správce českého uživatelského portálu MOODLE.CZ a správce české lokalizace Moodlu, Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0. Zájemců bylo více než počítačů, přesto nemuseli zoufat, seminář byl nahráván a jakmile bude k dispozici video, budeme ho zde publikovat.

Na tento workshop navazovala odpolední prezentace Michala Klajbana Možnosti a limity zapojení Wikipedie ve výuce, který byl také nahráván.

Sigi Jakob-Kühn a David Mudrák

 

Velký zájem byl také o workshop Vzdělávání cestou e-portfolií v systému Mahara, který vedla Sigi Jakob-Kühn.

Peter Baumgartner

Samotná konference byla po klasických oficialitách zahájena klíčovou přednáškou Petera Baumgartnera z Danube University Krems na téma Educational Scenarios with E-portfolios. Přednáška byla zajímává, ale více teoretická a praktická. Profesor Baumgarnter představil příliš komplexní taxonomii e-portfolií a je otázkou, na kolik je takto detailní a místy až příliš složitá taxonomie použitelná v praxi.

 

Jiří Zounek

Druhou klíčovou přednášku měl domácí docent Jiří Zounek na téma E-learning - tradice, současnost a budoucnost. Přednášející se zaměřil mimo jiné i na to, jak studenti využívají ICT nástroje při studiu. V závěru přednášky se zamýšlel nad tím, že e-learning se stává pomalu a jistě každodenní součástí učení a tak se možná stane předpona e- zbytečnou.

Z další bohaté nabídky přednášek jmenujeme alespoň dvě, které nás nejvíce zaujali.

 Jednalo se o přednášku Jiřího Poláčka z Masarykovy univerzity, který představil Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. V přednášce ukázal jak funguje tento systém studentského peer review.

Danuše Bauerová

Blok přednášek uzavřela ve čtvrtek Danuše Baureová z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě přednáškou na téma Sítě osobního učení se ve vysokoškolské praxi. V přednášce představila využívání nástrojů webu 2.0 ve výuce. Představila nejen využívání blogů, ale i Facebooku v procesu učení a učení se. Podělila se s publikem o své zkušenosti, které načerpala při svém studiu webových stránek Washington State University.

Zajímavou i když poněkud chudou nabídku přinesla posterová sekce. Mimo jiné se v ní objevily postery Lucie Rohlíkové, která představila Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni, a Jakuba Štogra, který prezentoval projekt I-TUBE zaměřený na personalizaci a sebeevaluaci a digitální portfolio.

Výměna zkušeností/Experiences exchange
Neformální vzdělávání: Sigi poučuje číšníka o Mahaře/ Non-formal education: Sigi is educating a waiter about Mahara

Nelze opomenout ani vydařený společenský večer, kde se neformálně vyměňovaly zkušenosti a uzavíraly nová partnerství.

Žádné komentáře:

Okomentovat