pondělí 28. května 2012

Tvořte a spolupracujte jinak

Konference o využití Google Apps na vysokých a vyšších odborných školách.

Společnost netmail s.r.o. ve spolupráci s Google Česká republika uspořádala 15.5. jednodenní konferenci na které prezentovala možnosti využití G Apps jako platformy nejen pro komunikaci v terciárním vzdělávání. Uskutečnila se v Ballingově sále Národní technické knihovny.

Taťána le Moigne, ředitelka českého zastoupení Googlu
Prvním přednášejícím byla Taťána le Moigne, ředitelka českého zastoupení Googlu. Ve svém proslovu se věnovala Googlu a jeho historii u nás, jak se pod jejím vedením stal z popelky dominantním hráčem na trhu a po letech se mu podařilo stát se jedničkou na poli vyhledávačů. Zdůrazňovala konvergence mezi firemní kulturou v Googlu a akademickým prostředím, spočívající v toleranci k chybám, důrazu na malé týmy a odvahu pouštět se na neprobádaná území. Neopomněla připomenout vazbu mezi Standfordskou univerzitou a zakladateli firmy. Taťána le Moigne vyzdvihla informaci, že v USA používá Google Apps 66% univerzit.

Bohuslav Dohnal, ředitel firmy netmail s.r.o
Bohuslav Dohnal, ředitel firmy netmail s.r.o., shrnul veškeré základní informace v přednášce nazvané: "Co jsou Google Apps? Přínosy pro vzdělávací instituci." Nejzásadnějším momentem je, že Google Apps jsou bezplatné po dobu uzavření kontraktu, který může dosáhnout maximální délky pěti let.

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., současný proděkan pro geografickou sekci a IT PřF UK, pohovořil o zkušenostech Přírodovědecké fakulty s přechodem na Google Apps. Dle jeho slov: "...čas oponou trhnul a morální životnost stávajících technologií začala odeznívat..." Jedním z důvodů rozhodnutí o nasazení cloudového řešení byl fakt, že docházelo k částečnému vyvádění komunikace v rámci fakulty do služeb umožňujících na rozdíl od fakultních řešení snadnou přístupnost odkudkoli. A dle jeho názoru: "...to čím jsme si prošli je jen taková rozcvička předtím, co nás čeká ve vědě v příštích letech.". Přírodovědecké fakulta získává díky Google Apps platformu pro komunikaci organizaci času a sdílení dokumentů, která je špičce současných řešení. Jako každá změna ani tato se neobešla bez skepse a nedůvěry. Klíčovým momentem je prolomit strach ze ztráty či zneužití dat, která nejsou lokalizována na hardwaru, který je váš vlastní. Toto se dle jeho slov podařilo díky důkladné informační kampani, která je popsána v případové studii.

Marian Svetlík, vedoucí Znaleckého ústavu RAC - Risk Analysis Consultants, pohovořil o rizicích spojených s využíváním cloudových řešení. Konferenci uzavřel Bohuslav Dohnal příspěvkem o Google Apps a change managementu a licencování Google Apps.

V důrazu na sjednocení informačních toků, workflow, dostupnost atp. se poněkud ztratila otázka, jaký to bude mít dopad na vzdělávání? A především jak prováží či neprováží používání Google apps s dalšími využívanými nástroji, např. Moodlem, který je mnohými vyučujícími na PřF UK používán.

PřF. UK se tak vydala na pionýrskou cestu soužití s jednou z největších nadnárodní korporací ve světě internetového byznysu. O tom, že bude mít v brzké době následovníky, se šuškalo na chodbách v předsálí. Na to, kam tyto změny povedou, si ale budeme muset pár let počkat.


Žádné komentáře:

Okomentovat