úterý 8. května 2012

Ohlédnutí za konferencí Nová média ve vzdělávání dospělých

24. dubna se v Praze uskutečnila konference Nová média ve vzdělávání dospělých, kterou organizovaly vzdělávací agentury Semis a VOX.

Program konference vymezovala následující témata:
  • Zajímá Vás, zda mohou být sociální sítě nástrojem vzdělávání?
  • Jaké možnosti nám tyto média nabízejí?
  • Jsou pro tento účel vhodné otevřené sítě např. Facebook či Twitter?
  • Jaké jsou možnosti vytvoření vlastní firemní vzdělávací sítě?
  • Může být blog nástrojem vzdělávání?
  • Jaké existují konkrétní příklady využití těchto médií v profesním vzdělávání dospělých?
Jiří Plátek
Prvním řečníkem byl Jiří Plátek marketingový manažer segmentu "Firmy, veřejná správa" z firmy AV MEDIA, a.s.,. Ve svém příspěvku nazvaném Změny ve vnímání a jejich vliv na způsob komunikace a učení se zaměřil na rostoucí trend posunu od textuálního k vizuálnímu přenosu informací díky soudobým technologiím.

Druzí v pořadí jsme byli my s prezentací věnovanou možnosti využití sociální sítě jako informačního kanálu ve firmě. Jako příklad jsme si vybrali síť Yammer, která byla vytvořena přímo s cílem využití ve firemním prostředí. Příspěvek jsme zpracovali ve formě případové studie fiktivního řetězce obchodů Mandala. Více se můžete dozvědět přímo z prezentace.

http://prezi.com/t2cr7mqx0pni/socialni-site-pro-firemni-vzdelavani/

Vojtěch Bednář
Následoval online příspěvek PhDr. Vojtěcha Bednáře, který byl přenášen z Ostravy. Bohužel vinou špatně zvoleného místa, odkud byl přenos uskutečněn, utrpěla kvalita zvuku ruchy v pozadí natolik, že se celkové vyznění příspěvku ztratilo v pohostinském šumu. Něco málo o příspěvku pak naznačuje stručná prezentace: http://www.slideshare.net/aveius/sociln-st-v-roce-2012Richard Papík
Příspěvek doc. Richarda Papíka Ph.D. s názvem Využití blogu ve firemním vzdělávání byl ukázkou toho, jak i tak běžný nástroj, jako je zdarma dostupná blogovací platforma, může sloužit jako efektivní nástroj pro podporu výuky. Konkrétnější představu si můžete udělat na http://infonavigator.blogspot.com/

Bohumír Fiala
PhDr. Bohumír Fiala představil možnosti využití skupiny na sociální síti Facebook pro podporu účastníků kurzů vzdělávání dospělých. Zdůraznil především menší bariéru ze strany účastníků vzdělávání než při nasazení v případě klasického LMS. Většina účastníků facebookový profil měla a nemusela se tedy registrovat v novém prostředí, ani se ho učit ovládat. Jako důležitý moment vyzdvihl především nutnost nastavení jasných pravidel spolupráce ve skupině a nastavení časových limitů pro lektora.

http://www.slideshare.net/BohumirFiala/fiala-site-ve-vd

Na závěr vystoupil Mgr. David Merenda, který představil placenou vzdělávácí síť SageBe. 

Celá akce proběhla v konferenčním sále multifunkčního prostoru HUB v Praze na Smíchově. 


Žádné komentáře:

Okomentovat