úterý 1. listopadu 2011

Zpráva z MoodleMoot.cz 2011

Ve dnech 19. -21.10.2011 jsme navštívili konferenci MoodleMoot.cz, která se konala na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě.

První den byl věnován workshopům zaměřeným na nové verze Moodlu. Účastnili jsme se workshopu věnovanému pokročilým učitelům a administrátorům.

Workshop pro pokročilé uživatele vedl Ing. Bohumil Havel. Dopoledne probral novinky v moodlovských verzích 2.0 a vyšších ve srovnání s verzí 1.9. Je škoda, že tato spíše přednáška než workshop se značně kryla s workshopem, který PragoData Consulting pořádal v průběhu konference AMV na Př. F. UK v dubnu tohoto roku. Odpoledne bylo zajímavější, protože došlo na zkoušení nových funkciolnalit, které přinášejí nové verze.

Administrátorský workshop vedl Bc. Luděk Šulák. Byl věnován instalacím Moodle 2.x a problematice zabezpečení Moodlu 2.x.

Hlavní část konference se odehrála v nové aule Vysoké školy báňské. Mezi nejzajímavější příspěvky dne patřil hned ten první od Davida Mudráka Krátký pohled do zákulisí vývoje Moodlu 2.2 . David popsal změny v fungování práce týmu vývojářů věnujících se Moodlu. Podstatnou informací je především skutečnost, že nové verze by se měly objevovat každého půl roku, verze 2.2 se možná dočkáme 24.12.2011. V týdenních intervalech (každou středu) jsou vydávány opravné balíky. Podpora stále velmi rozšířené verze 1.9 je plánovaná do června 2012. Na otázku v čem vidí budoucnost Moodlu David odpověděl následovně::„Moodle je dnes ještě do značné míry LMS našich matek a budoucnost je ve změnách k současným trendům jak ve vizualitě tak ve funkcionalitách.“
David Mudrák o vývoji Moodlu 2.2
,
Z dalších příspěvků nás pak nejvíce zaujaly následující:

Danuše Bauerová z hostitelské univerzity promluvila na téma: Personal Credit Portfolio. V příspěvku vyzdvihla změnu paradigmatu v pedagogice nejstručněji formulovatelnou jako: technology POWERED learning. Nastínila také, jak je důležité, aby si studenti uvědomovali, že jejich portfolio tvoří veškeré stopy, které po sobě zanechávají na internetu. Shrnula také své osobní zkušenosti s využiváním nástrojů webu 2.0 ve výuce matematiky.

Marek Kocan představil možnosti rozšíření Moodlu pomocí nástroje PNIR vyvinutého PragoData Consulting, s.r.o, oficiálním Moodle partnerem pro ČR.

Ĺubica Stuchlíková ze Slovenské Technické Univerzity s nadšením sobě vlastním představila vývoj řešení elearningu na její domácí univerzitě.

Radka Juřičková z VŠB-TUO představila postup realizace e-learningových kurzů odborné angličtiny v rámci projektu InterDV.

Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková
Linda Pospíšilová a Zuzka Bezdíčková s elegancí a vtipem představili využívání moodlu pro potřeby jazykové výuky na Univerzitě v Pardubicích. Zdůraznili využití glosáře, Hot Potatoes, Voki a Wordle jako nástrojů rozšiřujících možnosti výuky v Moodlu.

František Smrčka shrnul dosavadní zkušenosti se zaváděním e-learningu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, které začali v roce 2009. V současnosti je vytvořeno 150 studijních opor, které procházejí evaluační procedurou.
Pavel Smutný se ve svém příspěvku věnoval momentálně bouřlivě se rozvíjejícímu fenoménu – tvorbě infografik. Představil využitelné nástroje a příklady konkrétních postupů a výsledků v této oblasti.

Panelová diskuse
Po prezentaci příspěvků proběhla panelová diskuse.

Večer jsme se zúčastnili společenského večera v prostorách předsálí auly VŠB- TUO, který zpestřil dechový kvartet z Ostravské univerzity. V diskusi jsme pak pokračovali v nedalekém podniku U vrtule.

Z patečního programu nás zaujali následující příspěvky.

Tomáš Sochor shrnul sedmileté zkušenosti s testováním v Moodlu a to jak v podobě testování v běžné výuce, tak se také zmínil o využití pro přijímací řízení.

Tomáš Kotouč o IS/STAG
Bohumil Havel shrnul změny v oblasti testování v nových verzích a vyzdvihl především novinku v podobě zavedení možnosti sledovat jistotu odpovědi studenta a zahrnutí tohoto komponetu do testování.

Tomáš Kotouč představil současné možnosti IS/STAG a jeho propojování s Moodlem.

Igor Kopetschke shrnul zkušenosti liberecké Technické univerzity s úskalími rozšiřování nabídky studujícím o videostream přednášek.


Žádné komentáře:

Okomentovat