pondělí 28. listopadu 2011

Konference eLearning 2011 Hradec Králové

Univezita Hradec Králové pořádala již 11. ročník soutěže eLearning a konferenci s mezinárodní účastí.
Panelová diskuse o certifikaci e-learningu
Konference byla zahájena v úterý 8.11. Původní program byl zredukován, protože několik prezentujících nemohlo dorazit. První blok byl věnován animacím, simulacím v e-learningu. V rámci této sekce vystoupil Jaroslav Čech z firmy iCord International s.r.o, který porovnával tradiční výuku, e-learning a o-learning. O-learningem měl namysli e-learning v rámci virtuální učebny v synchronním čase. Je otázkou, zda se tento pojem ujme či zda je to jen produkt inflace termínů, které se oblasti e-learningu objevují. Po coffee s decentním občerstvením následovala sekce věnována moderním trendům v e-learningu. Program zakončila panelová diskuse o hodnocení kvality e-learningových kurzů. Představen byl plán na zavádění certifikátů garantující kvalitu e-learningových kurzů. Myšlenka jistě chvályhodná, otázkou je, zda celý proces bude dostatečně flexibilní a otevřený novým trendům, které se v oblasti pronikání ICT do vzdělávání objevují..
Přednáška Jiřího Mareše
Ve středu pokračovala konference prezentací soutěžních kurzů. Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková prezentovaly velmi dobře postavený kurz angličtiny pro chemii v LMS Moodle. Jana Vejvodová představila on-line kurz o využívání interaktivní tabulí Smart Board. Prezentace byla velmi kvalitní, jen kvalitu videoukázky snižovala zvláštně vybraná hudba. Soutěžní příspěvky vystřídalla přehledová přenáška Jiřího Mareše o mezích a možností využití obrazového materiálu v e-learningu z pedagogického pohledu. Po obědě následovala druhá část prezentace soutěžních kurzů. Profesionálně vyrobený kurz představila Asociace Záchranný kruh. Kurz je určen pro děti a představuje jim rizika silniční a železniční dopravy.V rámci tohoto bloku představily Michaela Kostelníková a Miroslava Ožvoldová z Trnavské univerzity kurz Svet v pohybe pro výuku fyziky na středních školách. Kurz měl velmi propracovanou obsahovou náplň, nicméně jeho grafická stránka byla zastaralá a zasloužila by si upravit, aby lépe motivoval cílovou skupinu (středoškoláky) kurz využívat. Pak nás rozehřál multimediální kurz Aleše Oujezdského a Martina Vlčka o výuce flambování určený školám vyučujícím gastronomii. Večer proběhl společenský večer, který zahájil výtečný koncert smyčcového tělesa Corvus Quartet. Následoval raut.
Corvus Quartet
Raut
Ve čtvrtek byly vyhlášeny výsledky soutěže. První cenu si odnesly Linda Pospíšilová a Zuzana Bezdíčková z Univerzity Pardubice. Po vyhlášení následovaly přednášky, které měly ale trochu jiné pořadí než bylo v původním programu. Z nich vybírám příspěvek Tatiany Gavalcové její přednáška byla zajímavá využitím zahraničních zdrojů. 
Tatiana Gavalcová
Tomáš Zelenka
 Paradoxem ovšem bylo, že když mluvila o problémech studentů s porozuměním textu, využívala přitom textuálně přehuštěnou powerpointovou prezentaci. Zajímavý projekt pro přírodovědné talenty zvaný TalNet představil Tomáš Zelenka z Karlovy Univerzity.

Žádné komentáře:

Okomentovat