pátek 9. listopadu 2012

Masové otevřené on-line kurzy - nový trend v dostupnosti vysokoškolského vzdělání?


V současné době můžeme pozorovat v americkém vysokém školství trend masových otevřených on-line kurzů. První vlaštovky tohoto trendu se objevují už i na  evropských vysokých školách. Proč k tomu tyto školy přistupují? Kde jsou kořeny tohoto trendu?
Ač se může zdát, že masivní otevřené on-line kurzy (MOOC) jsou horkou novinkou, není tomu tak. Myšlenkové pozadí tohoto konceptu najdeme již v 60. letech minulého století. Již v té době vědec Douglase Engelbart mimo jiné vynálezce počítačové myši, prosazoval ve Standfordském výzkumném institutu myšlenku využití propojení počítačů pro vzdělávací a výzkumné účely. Myšlenku otevřeného vzdělávání pak rozvinul Ivan Illich ve své knize Odškolnění společnosti, kterou vydal v roce 1971.

MOOC jsou často vystavené na principech vycházejících z konektivistického paradigmatu výuky. Mezi tyto principy patří především:
1) Agregace: Prvním z principů MOOC je to, že na jednom místě je shromážděno obrovské množství obsahu, který může být produkován na různých místech i v průběhu kurzu. Tento obsah je později agregován na webovou stránku, která slouží jako výchozí bod pro účastníky MOOC. Rozdíl oproti tradičnímu vzdělávání je ten, že obsah výuky nemusí být vytvářen dopředu.
2) Druhým principem je znovumixování. Materiály se můžou propojovat mezi různými kurzy či znovu používat kdekoliv jinde.
3) Tyto materiály se používají a mixují, tak aby vyhovovaly cílům každého účastníka.
4) Znovuupravené materiály, myšlenky a obsahy jsou sdíleny, tak aby byly přístupné všem dalším zbývajícím zájemcům o ně.

MOOC se rozvíjí v Americe od roku 2007. V současnosti MOOC nabízí mnoho prestižních amerických škol. V Evropě můžeme z významnějších jmenovat University of Edinburg a švýcarskou École Polytechnique Fédéral de Lausanne
Nejvýznamnější technologické platformy pro MOOC jsou Coursera a edX. Coursera byla vyvinuta profesory Andrew Ng a Daphne Koller ze Stanford Univerzity.V rámci Coursery prošlo
 více než milion studentů ze 196 zemí alespoň jedním kurzem. Projekt je financován z počátečního kapitálu složeného zainteresovanými partnery, zatím své služby nabízí zdarma, ale uvažuje se o různých formách financování, například platbou za certifikáty o absolvování kurzu. Její zakladatelé předpokládají také příjem z reklamy a z propojování studentů se zaměstnavateli.  Courseru využívají například výše zmíněná University of Edinburgh, École Polytechnique Fédéral de Lausanne, Stanford University dále pak University of Washington, Columbia University, Princeton University a mnohé další.

EdX je neziskový projekt iniciovaný Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Hardvard University. EdX je postaven jako open source software. V současnosti se k projektu jako partneři tzv. X University Conscortium připojili University of California v Berkley a sdružení univerzit The University of Texas System. Dalším partnerem je softwarová společnost 10gen.
Na obou platformách je nabízeno široké portfolio kurzů od informatiky přes biologii až například po sociologii. Obě platformy fungují podobně jako systémy, které univerzity využívají pro výuku prostřednictvím počítače a internetu již delší dobu. Učitelé natáčejí své přednášky na video a studenti mají k dispozici jednotlivá videa ( v obou systémech lze už také nalézt videa opatřená českými titulky), která se věnují konkrétním tématům ze sylabu. Ověřování nabylých znalostí probíhá prostřednictvím online testů, kdy student vybírá z několika odpovědí. Současně je možné do systému ukládat písemné práce, které může následně hodnotit samotný učitel či studenti navzájem, což je další rozvíjející se trend.

V současné době získávají absolventi kurzů certifikáty, a nikoli plnohodnotné vysokoškolské tituly nebo formálně platné kredity za absolvované kurzy. Univerzity participující na EdXu uzavřely dohodu se společností Pearson o využití jejích akreditovaných zkušebních center k ověřování výsledků distančního studia účastníků. Studentům bude nabídnuta možnost složit zkoušku z absolvovaných kurzů za úplatu (podstatně nižší nežli by stálo denní studium kurzů) v některém ze 450 center společnosti Pearson ve 110 státech (včetně ČR) a získat tak formálně platný certifikát.

Mezi benefity MOOC patří úspora prostoru na univerzitách, úspora času a financí na straně studentů a školy, neformální způsob výuky, sdílení veškeré práce, instrukcí a myšlenek všemi účastníky a dále individualizace hodnotících procesů. Díky překladům (používání titulku) se také zmenšují jazykové bariéry. MOOC přispívají i k rozvíjení počítačových dovedností studentů.

Protože se jedná o nový koncept vysokoškolského vzdělávání bude třeba také vyřešit celou řadu výzev. Mezi ně patří hlavně kontrola hodnocení výsledků studia a přijetí nových paradigmat výuky. Jak  konstatuje profesor Jeff Haywood, prorektor University of Edinburgh stále ještě nejsou vyřešeny otázky hodnocení a akreditace distančního vzdělávání v této nové koncepci.

16 komentářů:

 1. It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. ExcelR Courses In Business Analytics

  OdpovědětVymazat
 2. This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works ExcelR Business Analytics Courses

  OdpovědětVymazat
 3. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post.


  Business Analytics Certification

  OdpovědětVymazat
 4. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post.

  Data Analytics Course in Pune

  OdpovědětVymazat
 5. Önemli giriş adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.
  betturkey giriş
  betpark giriş
  6EJM

  OdpovědětVymazat