úterý 6. března 2012

Workshopy na konferenci DisCo 2012

Rádi bychom Vás upozornili na workshopy, které pro Vás připravujeme v rámci konference DisCo 2012. Workshopům bude vyhrazen den před konferencí, pouze workshop  hlavního partnera konference výukové platformy Fronter společnosti Pearson. se uskuteční v průběhu prvního konferenčního dnu..

David Mudrák
V českém jazyce se pro Vás uskuteční workshopy Pokročilé učební aktivity v Moodlu 2.x, které povede David Mudrák. David je zakladatelem a správcem českého komunitního portálu Moodle.cz a koordinátorem české lokalizace Moodle. Dnes se živí jako vývojář pro australskou společnost Moodle Pty. V minulosti působil jako odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze a učil informatiku na gymnáziu. Absolvoval doktorské studium v oboru pedagogika se specializací na didaktiku informační výchovy.

David ke svému workshopu uvádí: jádrem LMS Moodle jsou moduly pro podporu učebních aktivit probíhajících v kurzech a další nástroje pro řízení běhu kurzu. Efektivní využívání těchto nástrojů dovoluje plně využít potenciál konstruktivisticky pojaté výuky prostřednictvím internetu. Workshop se zaměří na některé pokročilé metody a strategie vedení kurzů podle modelu profesního vývoje učitele v Moodle. Účastníci se seznámí s možnostmi nastavování podmíněného přístupu k modulům v kurzu, sledování postupu účastníka v kurzu a možnostmi definování podmínek pro absolvování kurzu. Tyto funkce, v kombinaci s vhodným nastavením známkování, umožňují kombinovat sérii učebních aktivit do vyšších logických celků a navozovat inovativní učební situace. Velká část setkání pak bude věnována podpoře kriteriálního hodnocení a vzájemného hodnocení studentů (peer assessment) v Moodle. Setkání je určeno pro uživatele, kteří již mají s Moodle počáteční zkušenost a rádi by se vyvázali ze zajetí kurzů napěchovaných studijními materiály, které – jak sami zjistili – vlastně samotnému učení vůbec nepomáhají.

Tomáš Bouda
Na velmi úspěšný workhop věnovaný Second Lifu z ročníku 2010, který vedla Maryanne Maisano, navazujeme i letos a to s lektorem Tomášem Boudou z Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity.

Workshop Virtuální svět jako vzdělávací prostředí představí virtuální svět jako technologii, která není pouze zdroj zábavy, ale také seriózní nástroj pro komunikaci, pro práci virtuálních projektových týmu a pro vzdělávání. Díky specifickým charakteristikám virtuálního prostředí se jedná o unikátní nástroj pro netradiční vzdělávání, které vychází z teorie konstruktivismu, teorie sociálně-kognitivního propojení zaležené na schématu Vygotského teorie aktivity a projektového učení. V rámci teoretické části workshopu bude důraz kladen na výukový design 3D zkušenostního vzdělávání, který reflektuje vzdělávání ve virtuálním prostředí a konkretizuje několik specifických vzdělávacích metod. V rámci praktické části workshopu bude představen virtuální svět Second Life a Open Sim. Účastníci workshopu budou schopni nainstalovat klienta virtuálního světa a založit avatara, budou schopni základní orientace, navigace a pohybu v prostředí. Budou umět používat nástroje pro komunikace a základní manipulaci s virtuálními objekty.

Jakub Štogr
Jakub Štogr je ředitelem  Navreme Boheme, s.r.o., a také vyučující v rámci Studia nových médií FF UK.  Ve svém workshopu Digitální portfolio jako nástroj pro rozvoj lidských zdrojů a rozpoznání kompetencí pomocí sebehodnocení představí jak digitální portfolio umožňuje prezentovat schopnosti získané nejen v rámci formálního, ale i v informálních nebo neformálních kontextech učení. Budování digitálního portfolia tak může být využito jako strategie, jak motivovat uživatele, aby se snažili nalézt a pojmenovat své kompetence. V rámci workshopu si představíme některé z těchto strategií, a to zejména proces sebehodnocení zaměřeného na identifikaci silných a slabých stránek pomocí strukturované skupinové interakce. Kolektivní proces sebehodnocení přitom může vést k identifikování a výběru kompetencí vhodných k prezentaci s ohledem na konkrétní osobní cíl jedince nebo situaci a poptávku na trhu práce. Workshop navazuje na aktivity projektu I-TUBE http://www.itubeproject.eu/ , který spojuje digitální portfolio s procesem tzv. personifikace (tzn. zhodnocení biografii a schopností, které charakterizují každého jedince).

Sigi Jakob Kühn
Velmi se pak těšíme na workshop Sigi Jakob Kühn, který bude veden v angličtině a představí možnosti E-portfolií tvořených v systému Mahara.

1 komentář:

  1. Odkaz http://docs.moodle.org/en/Pedagogy – Progression je zle nalinkovany

    OdpovědětVymazat