čtvrtek 29. března 2012

Národní konference "e-skills - ICT ve vzdělávání - evropské inspirace"

26.3.2012 se uskutečnila Národní konferenci „e-skills –  ICT ve vzdělávání – evropské inspirace“, a to v Praze v Obecním domě, jako součást kampaně European e-Skills Week 2012/ Evropský týden IT dovedností . Konferenci pořádal Dům zahraničních služeb ve spolupráci s partnery, kteří jsou zapojeni do kampaně.

Konference se skládala ze tří paralelních akcí:
 • konference - Konference je určena pro partnery kampaně, zapojené školy a odbornou veřejnost. Konference bude probíhat formou diskusních panelů.
 • veletrh - Veletržní část představují široké spektrum akvitit v oblasti e-skills, které v ČR existují. Veletržní část je určena jak pro účastníky konference, tak pro širokou veřejnost.
 • workshopy pro učitele - Praktické workshopy pro učitele na různá IT témata.  
Zúčastnili jsme se konference a navštívili také veletržní sekci. Dopolední část konference zahájil Petr Chaluš z pořádající organizace, protože paní ředitelka I. Tatarková, avizovaná v programu, se pro nemoc nemohla zúčastnit. Petr Chaluš představil krátce projekty iTec, SPICE, eQnet, eTwinning. A následně pohovořil o eSkills Week 2012, který je 2. ročníkem akce vyhlášené přímo Evropskou komisí. Hlavní akcí týdne je u nás test IT dovedností, který najdete  na adrese: http://www.itfitness.cz/. V roce 2010 se aktivit v rámci týdne zúčastnilo 1400 škol a celkem 30000x byl proveden test.

Keynote speech - Univerzity of Wikipedia? přednesl Jiří Devát, generální ředitel CISCO ČR.

Ve své řeči zdůraznil následující údaje: 90% všech pracovních pozic bude v krátké době vyžadovat IT kompetence. Dle odhadů EK bude v EU chybět v roce 2015 700tisíc IT profesionálů. V ČR pak do tohoto roku přibude v IT oblasti 22 688 míst.
Dále prezentoval několik výsledků z výzkumu provedeného firmou CISCO Connected World Technology Report 2011 a zdůraznil především následující:

55% dotazovaných si nedovede představit život bez internetu;
33% studentů je internet stejně důležitý jako vzduch nebo jídlo;
29%  preferuje komunikaci online před komunikací tváří v tvář;
64% preferuje internet před automobilem;
1 ze 3 studentů kontroluje svůj profil na sociální síti min. 5x denně.

Jiří Devát se zamýšlel nad otázkou, jak vyvážit nutnost předávat faktograficky zaměřené vědění se schopností poznatky vyhledávat a řešit úlohy v týmech, v současné škole. Univerzity of Wikipedia je pro něj spíše nadsázkou než reálnou hrozbou, přesto je nutno dle jeho názoru rizika plynoucí s této hrozby nepodceňovat.

Barbora Grečnerová z DZS představila vlastní kampaň v rámci eSkills Week. Kampaň poběží až do května. Více o ní se můžete dozvědět např. z oficiálního promo videa:Kalendář akcí čítá letos přes sto položek.

Panelová  diskuse: Jak motivovat mladé lidi ke studiu ICT na vysokých školách?

 Milan Hausner (ZŠ Lupáčova, ředitel) zdůraznil výstupy ze šetření České školní inspekce, dle kterých je ICT ve výuce využíváno v 15% času, přitom ale pouze v 4% využívá techniku žák a ve 3% pracuje s technikou více žáků dohromady. Upozornil na přehled nástrojů vhodných pro výuku na webu, na kterém lze najít jistý vhled do toho co učitelé používají. V další diskusi upozornil především na omezení vyplývající z jazykové bariéry učitelů a setrvalosti jejich návyků. Jako ilustrativní příklad uvedl, že většina žáků používá pro vyhledávání google, zatímco většina učitelů používá český seznam. Dalším typem omezení pro rozvoj využití jinak dostupné techniky ve výuce uvedl příklad se přenosnými  zařízeními (smartphnony, tablety, net/notebooky), kde by bylo třeba pro jejich využívání ve výuce pojištění ze strany školy, které ale žádný z ústavů v ČR nenabízí. Zdůraznil také fakt, že aby současní učitelé byli ochotni vystoupit ze svých léta budovaných stereotypů musí mít jakékoli školení hlavně praktický ráz a takříkajíc omračující efekt.
 Pavla Šabatková z pořádajícího Domu zahraničních služeb představila šířeji eTwinning jako nástroj, kterým lze dostat do výuky nejen ICT, ale také prvky projektového vyučování. A upozornila na posun u školení v rámci projektu, kdy se důraz od teoretičtějších informací přesouvá čím dál více k prakticky pojatým školením o volně využitelných nástrojích.
 Blanka Kozáková z KIC Novém Jičíně zdůraznila rozevírající se nůžky v přístupu k ICT na straně žáků a to jednak dle sociálního profilu rodinu a např. též regionálně. Své letité zkušenosti lektora s požadavky učitelů na to co je potřeba jako předpoklad pro větší rozšíření využívání ICT ve výuce shrnula následovně:
1) bezvýpadková dostatečně kapacitní připojení k internetu
2) jednotlačítková řešení
3) jednoznačné a výuku neomezující licenční podmínky
 Jako zástupci firem podnikající v IT oblasti s přesahem do vzdělávání se panelové diskuse zůčastnili Pavel Kubů z Intelu a David Lesch z firmy AV MEDIA. Společný jim byl především technoptimismus, odpor k opensource řešením pro školy a kritika současného stavu českého vzdělávacího systému, kterou nejlépe vystihuje ostrý bonmot D. Lesche na adresu dle něj příliš liknavých učitelů: "...ono to půjde s učiteli a nebo to půjde bez nich".
V diskusi zazněl podnětný příspěvek od D. Růžičkové z NVU, která má na starosti RVP ICT. Současný RVP je již v zásadě přesluhující, protože pochází z roku 2005 a bude nutné jej aktualizovat. V diskusi se všichni shodli, že je nutné posunovat využívání ICT ve výuce od výuky používání hw/programování k používání jako nástrojů ulehčující běžný život.

Panelové diskuse vymezené otázkymi: Jak motivovat mladé lidi ke VŠ studiu IT oborů? Jací absolventi s IT dovednostmi na trhu práce chybí? se zůčastnili Š. Květoňová z FIT VUT Brno, Martin Půlpitel ČVUT Praha, J. Tesařík z TESCO SW a MVŠO a J. Zelený z IBM ČR.
M. Půlpitel se ostře vymezil proti názoru, že další z rolí které by měli VŠ plnit je motivovat mladé lidi ke studiu. Š. Květoňová zdůraznila, že se snaží nabourávat stereotyp o IT jako mužském světě a přednesla vyčerpávající souhrn marketingových aktivit VUT.
J. Tesařík zdůraznil, že ICT jako odvětví dnes vůbec neznamená pouze programování a že velká část lidí z oboru nepřijde s "kódem" vůbec do styku. Dále zdůraznil fakt, že firmy potřebují především lidi který rozumí IT a něčemu dalšímu.
J. Zelený se velmi ostře pustil do polemiky s M. Půlpitlem a jeho rázným stanoviskem z úvodu diskuze, ten se hájil s tím, že odmítá směšovat marketing a motivaci a jmenoval celou řadu aktivit které ČVUT provádí.
Všichni se shodli, že důležité jsou pro absolventy především softskills-  prezentační dovednosti, dobré jazykové znalosti a schopnost práce v týmu.

Odpolední části konference jsme se bohužel s časových důvodů nemohli zúčastnit.

Ve veletržní části se prezentovali následující vystavovatelé:
 • ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ
 • CENTRE FOR MODERN EDUCATION (CZ), s.r.o.
 • CZECH SALES ACADEMY TRUTNOV – STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o.
 • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 • DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB (DZS)
 • ETWINNING
 • EUROPEAN SCHOOLNET
 • FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
 • GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA, HUSTOPEČE
 • JEDNOTA ŠKOLSKÝCH INFORMATIKŮ
 • KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍA TECHNICKÉ VÝCHOVY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
 • MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC
 • NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
 • NÁRODNÍ CENTRUM EUROPASS ČR
 • PROJEKT VZDĚLÁNÍ 21
 • S–COMP a.s.
 • STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV
 • STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU, NOVOBORSKÁ 2, 190 21 PRAHA 9
 • ZONER SOFTWARE, a.s.
 • ZŠ HROCHŮV TÝNEC
 • ZŠ a MŠ LUDGEŘOVICE 
 • ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3
 • 10. ZŠ PLZEŇ

Žádné komentáře:

Okomentovat