pondělí 22. srpna 2011

Konference "Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík" KONOD 2010

 

Konference je pořádána Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku (SR). Je určena všem, které zajímá problematika vzdělávacích cílů.


ODBOROVÁ DIDAKTIKA - INTERDISCIPLINÁRNY DIALÓG 2011


Konferencia sa koná pod záštitou


dekana PF KU doc. PaedDr. Tomáša Jablonského PhD., m. prof. KU

Ružomberok 20. októbra 2011


Téma: Edukačné ciele a odborová didaktika
Poznámka: Termínom edukačné ciele myslíme všetky skupiny cieľov stanovovaných vo výchove a vzdelávaní (kognitívne, afektívne, psychomotorické...)
Tematické okruhy:
1. Porovnanie problémov pri stanovovaní a dosahovaní cieľov v pedagogickomprocese v minulosti a dnes
2. Teoretická báza konceptu edukačný cieľ z hľadiska odborovej didaktiky
3. Taxonómie edukačných cieľov a ich konkrétne aplikácie vo vyučovacíchpredmetoch
4. Meranie efektivity dosahovania cieľov v teórii a praxi predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania
5. Edukačné ciele a aktuálna školská reforma (a prípadne porovnanie so zahraničím)
6. Edukačné ciele z hľadiska dynamiky implementácie IKT vo vzdelávaní


Všechny další důležité informace naleznete na stránkách konference.


Žádné komentáře:

Okomentovat