středa 23. října 2013

Zpráva z konference DisCo 2013: „New technologies and media literacy education.”DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích od 24.- 25.6. 2013. Také díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 87 účastníků z 26 zemí světa. Osmý ročník konference nesl podtitul "New technologies and media literacy education". Díky mimořádnému úspěchu konference DisCo 2012, jsme se rozhodli změnit periodicitu mezinárodních konferencí o distančním vzdělávání z dvouleté na jednoletou
Francesco Pisanu
Konferenci v pondělí dopoledne zahájila ředitelka Centra pro studium vysokého školství v.v.i. paní Helena Šebková. Poté následovala vystoupení pozvaných řečníků. Jako první vystoupil Franscesco Pisanu z IPRASE (Regionální institut pro experimenty a výzkum ve vzdělávání v autonomní provincii Trentino, Itálie). Jeho spíše klasická akademická přednáška Educational Innovation and Technology: a Need for Integration se zabývala potřebami studentů a učitelů při využívání vzdělávacích technologií. Dále měl přednášku další zvaný řečník Wolfie Christl
Wolfie Christl
, z rakouského firmy Data Dealer, který představil stejnojmennou on-line hru. Ta je koncipována jako zábavné zamyšlení nad nakládáním s našimi soukromými daty v digitálním prostoru.
Následovaly dvě dopolední sekce. První se věnovala gamifikaci a začala přednáškou přenášenou pomocí Google Hangouts ze Španělska. García Peralta Azahara a Gutiérrez Priego Rubén v ní představili koncept gamifikace a využívání herních prvků při výuce dětí s poruchou pozornosti. Gamifikace se nesla celou konferencí, účastníci mohli sbírat a také pilně sbírali za své aktivity digitální odznáčky, kterým byl odpoledne věnován celý workshop vedený Jakubem Štogrem.
Petra Aczél
Druhá sekce byla věnována hlavnímu tématu konference – mediální gramotnosti. Sekce zahájila teoretickou přednáškou Petra Aczél z Korvínovy univerzity v Budapešti, v které hovořila o nutnosti nového konceptu mediální gramotnosti ve vztahu k novým médiím. Následovaly případové studie z Polska (Monika Frania) a Srbska (Dubravka Valic Nedelkovic).
Po obědě měli účastníci možnost se účastnit jediné sekce, kde zazněla čeština a slovenština. Nejprve ale v angličtině vystoupila Petra Schneidrová z Cambridge University Press, jednoho z partnerů konference, která představila digitální výukové nástroje tohoto nakladatelství. Klára Císařová spolu s Igorem Kopetschkem prezentovali projekt zabývající se ICT na Technické univerzitě v Liberci. Pak ve slovenštině vystoupili Marie Burianová spolu Milanem Turčanim z Univerzity v Nitře. Ve svém přednášce se zabývali digitálními kompetencemi učitelů v celoživotním vzdělávání. Z druhé odpolední sekce je třeba vyzdvihnout příspěvek Jakuba Štogra, který se zabýval budováním digitální identity.
Dále následovala sekce věnovaná využívání nových technologií ve výuce jazyků, kde své příspěvky představil Miroslav Hrubý a Valerie Medárová. Poslední odpolední sekci otevřela Skypovou prezentace Mari Carmen Pedreiry ze Španělska, která přestavila případovou studii rozvoje mediální gramotnosti u dětí v Lugu. Následovaly příspěvky věnované důležitosti knihoven při rozvoji mediální gramotnosti na Balkáně (konkrétně příklady z Albánie a Rumunska). Pondělní program pak uzavřela wikisession, v které se probíraly zajímavé projekty z oblasti vzdělávání.
wikisession
Úterní program otevřel příspěvek, v kterém jsme se (J. Beseda a Z.Machát) zabývali otázkami spojenými se současným rozmachem fenoménu masivních otevřených online kurzů – MOOC. Následovala velmi zajímavá přednáška Fiachry Longa z Irska, který se zabýval rhizomatickými vlastnostmi dnešních studujících. Ve své přednášce vycházel z konceptu rhizomu francouzských filozofů G. Deleuze a F. Guattariho.
Další sekce byla věnována roli učitelů při využívání moderních technologií ve výuce. Vystoupil v ní Ivan Danyliuk a Svitlana Paschenko z Univerzity Tarase Shevchenka v Kyjevě a dále pak Firas Al-Laban z Qatar University.
První odpolední sekce byla tématicky pestrá. K nejzajímavějším patřil příspěvek Jiřího Zounka a Petra Sudického, kteří se zamýšleli nad klady a zápory on-line výuky. Další odpolední blok byl věnován studentům a technologiím. Blog záhájila druhá přednáška přenášená pomocí Skypu v níž svůj výzkum představili Sunca Hadzidedic a Naida Dervishaldovic z Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti z Německa prezentovaly Christinne Hoffmannn a Claudia Kuttner.
Poslední blok otevřela přednáška ve virtuálním světě  Second Lifu od Maryanne Maisano a Deborah A. Banker z USA, které nám ukázaly přednosti tohoto virtuálního prostředí v praxi.
Přednáška pomocí Second Life
Nesmíme zapomenout, že pro příznivce Moodlu a Mahary byl připraven jako vždy skvěle připravený workshop Moodle+Mahara = Mahoodle: Marriage for Lifelong Learning lektorovaný Sigi Kühn. Konference byla velmi zajímavá nejen z hlediska představených příspěvků, ale byla i výbornou příležitostí poznat vzdělávání pomocí nových technologií v různých částech světa. Prezentace z konference jsou k dispozici na adrese
disconference.eu.

Žádné komentáře:

Okomentovat