čtvrtek 2. února 2012

Konference DisCo 2012

S radostí Vám oznamujeme, že si ve svých diářích můžete zatrhnout termín konání konference DisCo 2012, konferenci budou spolupořádat CSVŠ, v.v.i., společně se Studii Nových Médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK.


Nad konáním konference převzal záštitu děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

25.-27.6.2012

Konference se uskuteční v Praze.


Další informace najdete na webu konference www.disco2012.cz

1 komentář: